Kyrkjeblad for Granvin og Ulvik nr.2 2012
Driftet av www.digitalkatalog.no