SIGNOfolk nr.1 2014 - page 20-21

SIGNOfolk nr 1 - 2014
side 20
SIGNOfolk nr 1 - 2014
side 21
Signo har inngått ny
samarbeidsavtale med
Utdanningsdirektoratet
om driften av Signo
kompetansesenter.
Den sikrer driften ut
2017.
Av: Øyvind Woie
– Vi har fått et forsterket grunn-
lag for driften. Vi gleder oss stort
over dette, sier generalsekretær
Inger Helene Venås.
Etter at tidligere kunnskapsmi-
nister Kristin Halvorsen anbefal-
te at kompetansesenteret skulle
bestå har forhandlingene om
hvordan pågått siden novem-
ber 2012. Men med god hjelp
fra kunnskapsminister Torbjørn
Røe Isaksen kom man frem til
et resultat i februar i år. Avtalen
slår fast at Signo skal være en
strategisk samarbeidspartner for
Statped, og at vi nå er å regne
som likeverdige partnere.
– Den nye avtalen utfordrer
oss til å være i utvikling og stadig
levere landsdekkende tjenester
til en liten og sårbar gruppe. Det
er en positiv utfordring til oss.
Den samme utfordringen er med
dette gitt til Statped, sier Venås
som understreker at samspillet
mellom hovedkontoret og Signo
kompetansesenter har vært me-
get godt i denne prosessen.
– Stor ros til direktør Aud
Bergerud som har vært en del av
vår forhandlingsdelegasjon, men
også til fagsjef Leif Lund som
har gitt gode innspill, avslutter
en strålende fornøyd general-
sekretær.
Glede over ny avtale
Nyhets-
brev til
ansatte
Signonett er Signos
intranett. Dette
er vår viktigste in-
terne informasjons-
kanal. På Signonett
ligger «Fagbanken».
Dette er et ressurs-
sted for kunnskap
og kompetanse.
For å skape mer
trafikk prøver vi i
vår et nyhetsbrev.
Hver tredje uke
får alle ansatte en
epost med lenker til
spennende saker på
Signonett.
Slutter
i Signo
Etter sju og et halvt
år i stolen som
daglig leder i Signo
Vivo i Andebu sier
Hilde Kari Mau-
gesten (bildet)
takk for seg.
Fra mai måned
blir hun kommunal-
direktør for helse-
og sosiale tjenester i
Nøtterøy kommune.
Morten Borge over-
tar lederjobben.
Fullsatt
kurs
Interessen for
fagkurset «Når
atferden utfordrer»
var så stor at Signo
kompetansesenter
måtte si nei til flere
interesserte. 70
deltakere fikk plass
på to kursdager
med forelesninger
om nevropsykologi,
psykiske lidelser
og om å lese den
enkeltes behov –
alt knyttet opp mot
atferdsvansker.
Femten tar
lederprogram
Signo har mange dyktige ledere. I løpet
av året vil 15 ledere på avdelingsnivå
delta i et lederutviklings-program med
Laila Stange (bildet). Hun har betydelig
ledererfaring og driver i dag egne
virksomhet med coaching og
lederutvikling.
Fylkes-
mann
på visitt
– Jeg er imponert over hvor
stort og komplekst Signo er,
sa fylkesmann Erling Lae da
han besøkte Signo i Andebu.
Sammen med seniorrådgiver
Inge Bendik Sandvold rakk
de blant annet en tur på
skolebenken hos Signo
grunn- og videregående
skole, besøk på Signo
døvblindesenter og lunsj på
Vevkroken hos Signo
Grantoppen AS.
Avdelingsleder på Signo døvblindesenter, Håkon Lie, forklarer hvorfor lys er viktig
for døvblinde.
Toralv Kvingedal er døv
og jobber på
fruktavdelingen hos
Signo Dokken AS i
Bergen.
Da han fylte 50 år tok
han på seg
spanderbuksene og
inviterte til fest i
lunsjpausen med
snitter, kransekake,
brus og godterier.
Kvingedal er glad i
arbeidsplassen sin og
har utsmykket flere
vegger med sine egne
malerier.
Spanderte bursdagslunsj
Ingen tvil om at
busdagslunsjen
ble satt pris på.
Fylkesmann Erling Lae.
Signo grunn- og videregående skole i Andebu.
1...,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19 22-23,24-25,26-27,28
Powered by FlippingBook