SIGNOfolk nr.1 2014 - page 28

Signofolk nr 1 - 2014
Retur:
Signofolk
Stiftelsen Signo
Postboks 100
Nordstrand
1112 Oslo
...Signotanker
av Øyvind Woie, informasjonssjef
D
e beste ting her i livet kan vi
verken se eller ta på, vi må
oppleve dem med våre hjerter,
sa legendariske Helen Keller en
gang. Men nå er det Unni Krogstad som leser
sitat høyt på en Signobasar i Greåker frikirke.
Den er til inntekt for søster Emma Kolumbes
arbeid blant døvblinde barn i Malawi. Slik
knyttes tre kvinner sammen gjennom Signo.
Det er basar. Det er loddbøker med sirlig
dameskrift. Greåker Mannskor har knapt fått
sunget «You raise me up» før første trekning
går av stabelen. Årer (loddremser) fordeles
kjapt mot klingende mynt. Erfarne loddkjø-
pere sorterer og danderer loddene mellom
kaffekopper og tallerkner. Det er lyntrek-
ning. Tresifrede tall leses opp. Jeg vinner
to par sokker og et gavekort på en kafe på
Østfoldhallen - alt pent pakket i gjennom-
siktig plast.
Jeg liker damer
med grått hår.
Inspirert &
engasjert
Det er varme boller og kaffe, fellesskap
og Gudstro, nestekjærlighet og diakoni, en-
gasjement og innsatsvilje. Under åpningen
forklarer Unni Krogstad at de er åtte damer
i Greåker Frikirke som vil hjelpe de døvblinde
barna og at hun blir inspirert av døvblinde
Helen Keller til å gi sin lille skjerv. Derfor har
Unni og de syv andre gode hjelperne først
strikket og sanket et hopetall av premier.
Deretter har de benket seg på kjøpesentre
og andre steder med loddbøkene sine, time
etter time – dag etter dag.
I 1957 besøkte Helen Keller Signo. Den gang
het det «Hjemmet for døve». Keller deltok på
et stevne på Nordstrand til stor inspirasjon
for de fremmøtte. Unni og basardamene kan
sin Keller, og de har hatt inspirerende besøk
av en blåkledt nonne fra Malawi. Når hoved-
trekningen er over, kaffen kald og halvparten
av hjemmebaksten spist, ligger det 60.000
kroner potten som skal sendes til Malawi.
Takk for gaven! Det inspirerte meg til å
skrive denne lille teksten slik at andre skal
bli inspirert til å finne sitt engasjement…
Ikke lett å få åtte basardamer til å se i kamera samtidig, det er mye som skal ordnes rett før trekning for Erna Borgmo, Grethe Borgmo,
Kari Andersen, Borghild Skår Jensen, Signe Melby, Inger Johanne Storløkken, Unni Krogstad og Grethe Kristensen. Foto: Øyvind Woie
1...,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27 28
Powered by FlippingBook