SIGNOfolk nr.1 2014 - page 4-5

SIGNOfolk nr 1 - 2014
side 4
SIGNOfolk nr 1 - 2014
side 5
bilde 1
Tror du
Vetle holder
balansen?
Bla om og les mer
Signo
liv
Tekst: Øyvind Woie
S
ju av de åtte virksomhetene
våre har egne facebooksider.
Siste skudd på stammen er
Signo Vivo. I tillegg driver stif-
telsen Signo en felles facebookside. Til
sammen har vi 5365 likere.
Vi er også på Twitter, Instagram, Pin-
terest, Google+ og Linkedin. Flere av
stedene der Signo har arbeid, er også
lagt inn på Foursquare.
Slik finner du Signo på Facebook:
Skriv f.eks. stiftelsen Signo i søkefeltet.
Så er det bare å «like» oss! Virksomhe-
tene våre finner du ved å skrive: Signo
Vivo, Signo skole- og kompetansesenter,
Signo døvblindesenter, Signo Grantop-
pen, Signo Rycon, Signo Dokken og Signo
Konow. Signo Conrads Svendsen senter
publiserer inntil videre på stiftelsens
facebooksider.
Her er noen glimt fra Facebook:
Sosiale
Signo
Vi bruker sosiale medier aktivt til å informere om våre tilbud og
tjenester. Følger du oss på Facebook blir du kjent med det gode
Signolivet, i tillegg til at du får innsyn i døve og døvblindes verden.
Christina Hard lager taktil kunst sammen med Claus Rodriques på Signo
døvblindesenter
Moteshow hos Signo Vivo med
Christina Jønvik og Karianne Nordmark.
Kos i
Vedgruppa
på Signo
Grantoppen.
Oppe til
venstre:
Kjetil Eggen
og Joachim
Bakken.
Nede til
venstre:
Håkon
Solum.
Til høyre:
Anne
Soresund.
Gjennom åtte virksomheter gir Signo tilbud
om jobb, skole og bolig i et tilrettelagt
kommunikasjonsmiljø. I Signoliv møter vi
mennesker som bruker våre tilbud.
1,2-3 6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,...28
Powered by FlippingBook