SIGNOfolk nr.1 2014 - page 6-7

SIGNOfolk nr 1 - 2014
side 6
SIGNOfolk nr 1 - 2014
side 7
Tekst: Elisabeth Moe.
Foto: Kai-Otto Melau
V
etle Paus Knutsen er døv og
har CI (cochleaimplantat).
Han prater norsk, men opp-
fatter ikke alltid hva du sier.
Det er tegnspråk som gjelder. Kanskje
er det siste året på videregående. Eller
kanskje ikke. Han har gått tre år, men har
mulighet til å gå to år til.
Dansetime
Vetle beveger seg best rundt i rulle-
stol, men lar seg ikke be to ganger om
«å hoppe» ut av den. Han er sterk i ar-
mene og med litt hjelp kommer han seg
ned på gulvet. Nå åler han seg rundt på
parketten i gymsalen på skolen - oppå,
rundt og sammen med en stor tøyball.
En gruppe dansepedagoger fra LANDING,
en produksjonsenhet for situasjons- og
målgruppespesifikk scenekunst, har kom-
met til Andebu for å teste ut et konsept
på barn og bevegelseshemmede. Fem
elever er med i dansetimen.
– Dette er god magetrim folkens! sier
en av danserne mens hun demonstre-
rer hvordan det er mulig å bevege seg
fra vegg til vegg sammen med den litt
harde, hjemmesydde tøyballen stappet
med gamle klær. Assistenter og lærere
beveger seg også rundt i rommet klare
for å oversette til tegnspråk det danse-
pedagogene sier.
– Man kan stå oppå den også. Prøv
det! Vetle får støtte av to stykker og står
oppreist på ballen helt til han mister ba-
lansen, blir for tung, bryter ut i latter og
detter. Snart er det lunsj, men etter ma-
ten er det mer dans.
– Vi danser Riverdance, norsk og ja-
pansk folkedans for tiden, forteller Vetle.
Tilpasset undervisning
Signo grunn- og videregående skole AS
gir opplæring på hel- og deltid for elever
med hørselshemning i kombinasjon med
ulike funksjonshemninger eller med døv-
blindhet. Her finner elever fra hele landet
et tegnspråklig miljø og opplæringen er
individuelt tilpasset. Denne våren er det
11 elever på videregåendetrinnet. Vetle
har en individuell opplæringsplan og linja
heter Arbeids- og hverdaglivstrening.
– Våre elever får ikke vitnemål med
karakterer når de slutter her. De får et
offentlig kompetansebevis som viser
grunnkompetansen og forteller om hvilke
fag og arbeidstrening de har hatt. I tillegg
lager vi en bok og en CD som beskriver
hva elevene kan i arbeidslivet, forteller
Stine Strømdal Bottolfs, inspektør på
skolen.
Vetle ramser opp noen av fagene.
– Språk, tegnspråk, norsk, kroppsøving,
matte, naturfag, samfunnsfag og svøm-
ming. Jeg liker data best! Han gjør tegnet
for ”nummer en”.
Skolen har eget internat som Vetle bor
på hele uka. «Midtstua» ligger kun få me-
ter fra skolen. Men annenhver helg reiser
han hjem til mor og annenhver til far.
Vetle (18) er snart klar for verden
Vetle Paus Knutsen er fra Porsgrunn og elev på Signo
grunn- og videregående skole i Andebu.
– Jeg liker meg bare litt på skolen, sier han og holder to
ngre litt fra hverandre. Vi møter han i timen før lunsj.
GODMAGETRIM:
Oppå, rundt og sammen med ballen kommer Vetle seg fra vegg til vegg.
Signo
liv
DATA:
– Jeg liker data best, sier Vetle Paus Knutsen.
g
1,2-3,4-5 8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,...28
Powered by FlippingBook