SIGNOfolk nr.1 2014 - page 8-9

SIGNOfolk nr 1 - 2014
side 8
SIGNOfolk nr 1 - 2014
side 9
– Jeg bor på internatet sammen med
Stian og Marius. Det er fint, smiler han.
Fra deltid til fast
Vetle begynte på Signo-skolen i An-
debu som 16-åring. Da kom han fra hør-
selsklasse på Myrene skole i Porsgrunn.
– Mor og lærerne her gjorde en avtale
om at jeg skulle begynne i Andebu. Da
hadde jeg vært deltidselev en stund og
kjente miljøet.
– Var det greit?
– Ja litt, sier han hemmelighetsfullt.
Skal, skal ikke
Frem til nå har Vetle tenkt at han vil
flytte til Sandefjord og bo i Hystadveien
til høsten. Sandefjord videregående er
en knutepunktskole med programfag
tilpasset tegnspråkbrukere. Og Hystad-
veien er et bokollektiv for unge døve,
drevet av Signo Vivo.
– Jeg kjenner en som bor i Hystadvei-
en. Der er det mange døve, og så er det
tilrettelagt for rullestoler. Jeg må huske
å søke om boplass også. Hvis han ikke
velger Sandefjord, er det kanskje Lund-
heim folkehøyskole som får Vetle som
elev. Han har søkt på begge.
– Men jeg har tenkt mye på dette i det
siste, kanskje jeg fortsetter her, kanskje
ikke. Jeg vet ikke enda, betror han oss.
– Du liker deg litt her, hva liker du?
– Miljøet på skolen. Jeg er god venn
med de andre guttene i klassen. Vi tuller
og tøyser mye, innrømmer han. Ulrich
Dornieden er en av lærerne til Vetle og
kan fortelle at han er en rolig, høflig og
observant elev.
– Han er alltid positiv og har et blikk for
både lærere og elever. Han prater med
alle uansett hvilket kommunikasjonsnivå
de er på. Ja, han kan kalles for limet i
klassen fordi han er et naturlig samlings-
punkt i gruppen.
– Joda, jeg blir litt stolt når jeg hører
det, smiler Vetle lurt.
Reise alene i verden
Som ungdommer flest, har Vetle også
lyst til å prøve noe nytt. Han vil reise
rundt i verden alene.
– Jeg kan engelsk, litt spansk, fransk,
tysk, engelsk og japansk.
– Japansk?
– Ja, ono betyr gull… Kanskje jeg kan
bli rik i Japan, smiler han.
Den unge mannen er ikke helt sikker
på hva han vil når han blir voksen
– Kanskje jeg vil jobbe i butikk eller
med data? Funderer han.
Men han vet at han vil bo hos mor.
KLASSEROMMET:
Vetle har god oversikt over de andre der han sitterst bakerst i klasserommet
PLAN
: Dagens plan skrevet på
flipover.
SELFIE
: Et bilde av seg selv med
mobilen
I Signos egen
nettbutikk selger
vi produkter fra
virksomhetene
våre.
Tekst: Øyvind Woie
N
å er det de flotte gavearti-
klene og nytteproduktene
fra Signo Grantoppen som
fyller hyllene. Men butik-
ken er åpen for produkter og varer fra
alle deler av Signo. - Det er fritt fram,
enten det er håndarbeidsprodukter,
kurspakker, ved eller andre ting. Vi har
bygget opp butikken rundt en småska-
lafilosofi – det er ikke noe poeng å ha
mange varer, her kan vi selge et og et
produkt. Mange jakter på akkurat det,
unike ting med en spesiell historie, sier
informasjonssjef Øyvind Woie.
Sendes fraktfritt
Trenger du ei ny fuglekasse eller et
barnemøblement identisk med det dron-
ningen har på sitt feriested, så finner du
det i signobutikken.no. Varene sendes
fraktfritt over hele Norge.
– Vi vil mer enn å selge gode produk-
ter, vi vil bruke butikken til å fortelle om
historien bak det vi selger. Vi tror det
har en ekstra salgsappell og at det er en
fin måte å informere om Signo på, sier
Woie.
Alle bestillinger går til Signo Grantop-
pen som sender ut varene straks ordren
Gjør gode kjøp i
Signo-butikken!
er mottatt. Heretter vil de flotte glassen-
glene fra Andebu kunne dale rett ned i
postkassa di.
Del på sosiale medier
Nettbutikken er utviklet av de tre ar-
beidsvirksomhetene i Signo i samarbeid
med hovedkontoret.
Butikken har lys og lett design. Løsnin-
gen er topp moderne og det er lagt vekt
på å bruke gode bilder som presenterer
produktene på en innbydende måte.
Signobutikken har gode betalingsløs-
ninger. Den er knyttet til sosiale medier
slik at det er lett å dele godsakene med
andre.
Nå er MagaSigno her igjen. Bruk det
til å fortelle om Signo. Bladet finnes
både på papir og i e-utgave.
For fjerde gang presenterer Maga-
Signo helheten og bredden i Signo.
Her blomstrer Signolivet på sitt aller
beste. Magasinet egner seg svært
godt til å informere samarbeidspart-
nere, fagmiljøer og andre en har kon-
takt med. Å dele ut et MagaSigno
er en fin måte å fortelle om Signo til
familie og venner også.
Alle virksomheter skal ha
fått tilsendt det nye bladet. Har
du ikke, så send en e-post til:
og bestill
flere blader.
På våre intranettsider finner du
en elektronisk utgave. Denne kan
du også dele via e-post, Facebook,
Twitter eller andre sosiale medier.
Nytt MagaSigno er her
NETTBUTIKK
: Slik ser Signobutikken ut.
1,2-3,4-5,6-7 10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,...28
Powered by FlippingBook