SIGNOfolk nr.1 2014 - page 12-13

SIGNOfolk nr 1 - 2014
side 12
SIGNOfolk nr 1 - 2014
side 13
Signo
folk
En fast spalte. Vi møter mennesker som
jobber i Signo. Har du tips til hvem vi
burde intervjue? Ikke nøl med å si ifra til
redaksjonen:
– En mer dedikert,
engasjert og positiv
medarbeider skal man
lete lenge etter. Det
merkes når Andreas
ikke er på jobb.
Avdelingsleder Hilde Astrup om Andreas
Møt Andreas
Fjelde. Han skaper
arbeidsplasser på
Signo Rycon AS og
har innført
«Andreas-
klemmedagen» på
fredager.
Av Elisabeth Moe
I
Ryensvingen i Oslo ligger en
arbeidsmarkedsbedrift for døve,
hørselshemmede og døvblinde.
De samarbeider med Nav og
sysselsetter 95 mennesker.
Døve Andreas Fjelde har jobbet som
arbeidsleder i produksjonsavdelingen i
ni år. Det store pakkerommet til «Jobb-
frukt» ligger vegg i vegg med kontoret
hans. I pakkehallen dominerer en grønn
Jobbfrukt-logo på murveggene. Lange
«rullebenker» gir fruktkurvene mulig-
het til å bevege seg lett mellom de ulike
fruktstasjonene. Et monster av en plast-
pakkemaskin står midt på gulvet. Plaka-
ter på veggen angir hvor mye frukt det
skal være i hver kurv. Her pleier det å
være full aktivitet, nå er frukten ferdig-
pakket og ligger på «kjøla».
– Akkurat nå er det pause, så alle er i
kantina, forklarer Andreas Fjelde.
Født døv og fornøyd med det
– Jeg er en glad mann uten hørsel og
trenger ikke CI (Cochleaimplantat), smiler
han mens han lener seg godt tilbake i
kontorstolen.
Han er den eneste døve i sin familie.
Og føler seg kanskje unik av den grunn.
– Jeg er den første og siste døve i fa-
milien vår, ler han.
Fjelde jobbet på Freia fabrikker i 19 år
før han begynte på Signo Rycon. Han har
ingen planer om å bytte jobb igjen.
– Det var et sjokk å begynne her.
– Et sjokk?
– Ja, plutselig kunne jeg senke skul-
drene og snakke tegnspråk. Og en mer
avslappet holdning til arbeidet. Et mye
roligere tempo enn jeg var vant til. På
Freia var det stempling inn, gjør jobben
din og stemple deg ut igjen. Her er det
mye mer sosialt - helt fantastisk!
Telefontolk
Fjelde jobber som arbeidsleder, men
har også ansvaret for salget og kundene
til Jobbfrukt. Når han snakker med kun-
dene sine i telefonen bruker han tegn-
språktolk.
– Vi har en egen tolk-på-arbeidsplass-
avdeling her på Signo Rycon. Det er et
nødvendig hjelpemiddel og gjør denne
delen av jobben min mulig.
Elsker språk og utfordringer
Den glade mannen blir inspirert av
mye, også salg.
– Jeg blir veldig fornøyd når jeg kaprer
en ny kunde, men det er arbeidstakerne
”mine” - de jeg jobber sammen med -
Senker skuldrene med tegnspråk
TELFONTOLK
: Når Andreas snakker med kundene sine i
telefonen bruker han tegnspråktolk.
g
JOBBFRUKT
: Fra venstre rundt
«rullebenken» Jøran Larsen, Gidey Hagos
Gebremichael, Andreas Fjelde, Gunnar
Erik Wold, Joseph Mbungu Muanda, og
Bjørn-Idar Furu
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11 14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28
Powered by FlippingBook