SIGNOfolk nr.1 2014 - page 14-15

SIGNOfolk nr 1 - 2014
side 14
SIGNOfolk nr 1 - 2014
side 15
som gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb
hver dag. Jeg pakker og veileder med et
stort hjerte, smiler han selvsikkert.
– Folk har jo arbeidspraksis her og etter
hvert får de seg jobb ute og jeg ser at de
lykkes. Da blir jeg inspirert og glad!
Andreas er tilpasningsdyktig og har
evne til å lytte, og til å snu negative ting
til det positive.
– Ganske mange innvandrere har lite
tegnspråk og jeg elsker språklige utfor-
dringer. Det var for eksempel en som ikke
skjønte hvordan han skulle veie opp og
legge nøtteblandingen riktig i posene. I
sånne situasjoner må jeg være kreativ og
ikke gi meg før de skjønner. Til slutt ble
han så stolt over å ha forstått hvordan
han skulle gjøre det at det lyste av ham.
Sånt gjør meg kjempeglad.
Smilende fyr
– Jeg er en fornøyd mann og har alltid
godt humør. Så liker jeg å klemme, sier
Fjelde lurt.
– Du vet det utrykket: «Vente til fred-
dan». Det er mulig det ble litt mye klem-
ming en stund, så nå har jeg innført fre-
dagsklemmen. Klokken to hver fredag er
det ”Andreas-klemmen”. Særlig er det
koselig å gå innom tolkeavdelingen, der
er det så mange damer. Han ler høyt og
hjertelig.
– Jeg spøker og tuller mye med Thomas
(Flinterud) min kollega som sitter her på
kontoret sammen med meg. Vi er gode
på vitsing og ler høyt. Av og til kommer
det folk inn og lurer på hva vi ler av.
– Flere ting du er god på?
– Jeg er ganske flink til å følge opp kun-
dene våre også. Det fører jo til mer salg.
– Nevn en negativ side!
– Det var verre… Nei, jeg kommer ikke
på noe.
– Eller jo! Kanskje det at jeg klemmer
på damene også er negativt? Jeg vet ikke.
– Hva eller hvem klarer du deg ikke
uten på jobb?
– Arbeidsfolka mine, uten tvil! De er
veldig viktige og de må jeg ta vare på. Og
så det fantastiske tegnspråkmiljøet her.
– Hva tror du sjefen din, Hilde Astrup
sier om deg?
– Tja, positiv og blid kanskje?
Vet du hva Signo het
før? Eller hvem som
var svigerfaren til
Conrad Vogt
Svendsen? Da har
du kanskje deltatt
på Signokviss.
Av Øyvind Woie
S
å mange som 146
kunnskapsrike delta-
kere klikket seg inn
på Signos kviss. 25
spørsmål måtte til for å skille
klinten fra hveten.
Slektskapsforholdet i Svend-
senfamilien og når barneav-
delingen i Andebu ble åpnet,
var nøtter mange ikke klarte å
svare på. Tre deltakere fikk alle
rett, men kvissen viste at kunn-
skapsnivået i Signo er høyt.
En vinner
Vi har trukket ut en vinner
som fikk alt riktig: Christine
Wergeland, helgevakt på Hyg-
gebo ved Signo Conrad Svend-
sen senter i Oslo. Christine vin-
ner en iPad mini!
Vi har også trukket en vinner
fra alle som deltok i kvissen;
Erling Jacobsen, avdelingsle-
der på Signo Konows senter i
Bergen. Premien er et gavekort
på 500 kroner i Signobutikken/
Vevkroken.
Svar:
1.
Stiftelsen Hjemmet for Døve.
2.
Conrad Svendsen, Conrad Bonnevie-
Svendsen og Conrad Vogt-Svendsen.
3.
1898
4.
Noatun og Kringsjå
5.
1912 på Nordstrand
6.
1931
7.
Sukke
8.
Conrad Bonnevie-Svendsen var sviger-
far og onkel til Conrad Vogt-Svendsen.
9.
1948
10.
Kaninhuset og Fyrstikkhuset.
11.
En gammeldags nøkkel i grønt. Den
ene enden var formet som et hjerte og den
andre enden hadde form av et kors. I tillegg
stod det skrevet: «Stiftelsen Hjemmet for
Døve. En stiftelse for døve og døvblinde.»
12.
Grenseløs tro på men-
neskets muligheter.
13.
Signo Rycon AS, Signo Grantop-
pen AS, Signo Dokken AS, Signo Vivo,
Signo skole og kompetansesenter, Signo
døvblindesenter, Signo Conrad Svend-
sen senter og Signo Konows senter.
14.
Inger Helene Venås
15.
1042
16.
Jeg tegner
17.
Senteret er oppkalt etter kon-
sul August Konow som på 1800-tal-
let testamenterte penger til et asyl
for blinde og døvstumme i Bergen.
18.
Offentlige tilskudd.
19.
Oslo, Vestfold, Horda-
land og Sør-Trøndelag.
20.
2003
21.
Signofolk
22.
Tre
23.
Døvblindfødte
24.
Malawi, Uganda, Palestina og Kina.
25.
500 000,-
Dere vet mye
om Signo
En påskekviss?
Her er spørsmålene. Om du ikke har svart
før, så bruk det gjerne som påskekviss?
1
: Hva het stiftelsen Signo før 2002?
2
: Hva het de tre generasjonene Svendsen
som hadde sentrale posisjoner ved
Stiftelsen Signo?
3
: Hvilket år ble stiftelsen Signo etablert?
4
: Hva het de to husene som opprinnelig
stod på Nordstrand?
5
: Når og hvor ble det første gang opprettet
en egen barneavdeling ved Stiftelsen Signo?
6
: Hvilket år ble eiendommen i Andebu
kjøpt?
7
: Hva het den første eiendommen som ble
kjøpt i Andebu?
8
: Hva var slektskapsrelasjonen mellom
Conrad Bonnevie-Svendsen og Conrad
Vogt-Svendsen?
9
: Hvilket år ble barneavdelingen i Andebu
opprettet?
10
: Hva het de to husene som
barneavdelingen i Andebu først holdt til i?
11
: Hvordan så logoen til Signo ut i 1999?
12
: Hva er Signos visjon?
13
: Hva heter virksomhetene i Signo?
14
: Kva heter generalsekretæren i Signo?
15
: Hvor mange tilsatte var det totalt i
Signo ved utgangen av 2012?
16
: Hva betyr navnet Signo?
17
: Hva er bakgrunnen til navnet Signo
Konows senter i Bergen?
18
: Hvordan er arbeidet til Signo
hovedsakelig finansiert?
19
: I hvilke fylker har Signo etablerte tilbud
i dag?
20
: Når overtok Signo Døves Aldershjem/
Klosterbakken i Trondheim?
21
: Hva heter Signo-avisen som kommer ut
fire ganger i året?
22
: Hvor mange arbeidsvirksomheter er
det?
23
: Hvem har Signo døvblindesenter et
botilbud for?
24
: I hvilke fire land har vi i dag
bistandsprosjekter?
25
: Hvor stor er potten som hvert år deles
ut via stimuleringsmidlene til faglig
utviklingsarbeid i virksomhetene?
(riktig svar står opp/ned nedenfor)
Påskeguds-
tjenester
I Signo holder Marco Kanehl påskegudstjenes-
ter.
skjærtorsdag
er det nattverdgudstjeneste
på Signo Conrad Svendsen senter kl. 12.00
1. påskedag
er det gudstjeneste med kirke-
kaffe i Tomaskirken kl. 12.00
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13 16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28
Powered by FlippingBook