SIGNOfolk nr.1 2014 - page 16-17

SIGNOfolk nr 1 - 2014
side 16
SIGNOfolk nr 1 - 2014
side 17
Morten Borge (54)
kjenner Signo
Vivo, men nå skal
han bli kjent med
sine egne på en
annen måte. Fra
1. mai blir han
daglig leder for
270 ansatte.
Tekst: Elisabeth Moe
Foto: Kai-Otto Melau
A
ndebu, mars 2014: Kordi-
rigenten, tenorsangeren
og basunspilleren. Morten
Borge er av det sindige, kan-
skje beskjedne slaget. Han har jobbet
som personalsjef i Signo Vivo i syv år. Om
han opplever suksess, tar han ikke æren
selv, men deler den med sine medarbei-
dere. Han står støtt i stormen, ikke bare
fordi han har lært å sette sjøbein etter
mange år i småbåt på fritiden. Men som
personalsjef har han erfaring i å ta både
populære og upopulære avgjørelser.
– Gratulerer med ny jobb! Hvordan
har du det nå?
– Jo takk, jeg har det veldig bra. Jeg
hadde eksamen i bedriftsøkonomi for
noen uker siden. I tillegg til mye ekstra
på jobben og et krevende jobbintervju.
Så litt travelt må man kunne si det har
vært.
Skape tillit
Borge har fått blomster og gratulasjo-
ner fra kollegene sine etter at ansettel-
sen ble kjent.
– Det er viktig at de rundt meg har hatt
tro på meg, sier han beskjedent.
– Hvis ikke hadde jeg ikke søkt. Triv-
selen på jobb kommer av de gode kol-
legene. Nå blir jobben min å skape tillit
til de ansatte fra min nye posisjon.
Borge liker å holde seg faglig opp-
datert. Han er utdannet ingeniør, og
videreutdanning har vært viktig. Det har
vært ledelse, arbeidsrett, prosjektledelse
og bedriftsøkonomi. Andre temaer og
fagområder står på vent.
– Utdanningen må være mulig å kom-
binere med jobben, jeg har ingen ambi-
sjoner om å hive meg på en mastergrad,
for å si det sånn.
Han vet litt om hva som rører seg på
ledernivået og mener at Signo Vivo har
en god retning. Han kjenner organisasjo-
nen godt, men det blir noe annet å ta
over å bli selveste sjefen.
Båtentusiast
Man kan ikke påstå at Borge har bøl-
ger i håret, selv om Vestfoldskysten har
vært fast ankerpunkt hele livet. Mannen
kommer fra Tønsberg og bor i Horten.
Lystbåten, ”Orion” ligger fortøyd i Vallø
Båthavn ved Tønsberg og kommer utpå
etter påsketider.
De siste 30 åra har kjærligheten til
Rigmor Frogner holdt ham i nabobyen.
Musikk og sang har alltid vært en vik-
tig del av livet hans. Han er leder av
mannskvartetten ”Quint” og notene
lærte han i korpset som barn.
– Jeg spilte basstrombone, men nå lig-
ger den på hylla. Den er håndplukket på
fabrikk i Statene, så den er ikke til salgs,
om noen lurer på det. Jeg har lyst til å
ta det opp igjen en vakker dag. Borge
har spilt i janitsjarorkester og symfoni-
orkester. Han har sunget og dirigert både
mannskor og blandakor i 15 år. Piano og
gitar er kun til hjemmebruk.
– Vi hadde jo et Signokor her. Vi kjøpte
inn el-piano og noter, men etter hvert
ble det så få som møtte opp at nå er det
lagt på is.
Morten er far til tvillingene Tormod og
Amund på 24 som studerer i Oslo, bonus-
far til Ane og -bestefar til Linus. Han er
med i Lions i Horten og medlem i ”KNAS”
(Kongelig Norsk Aquavit selskab)
– Og så snegelklubben! Den er viktig!
Snegleklubben er et skalkeskjul for sosi-
Ny kaptein på Signo Vivo
MÅLBEVISST
:
– Jeg må være
åpen, tåle
tilbakemeldinger
og skape noe
sammen med
andre.
g
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15 18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28
Powered by FlippingBook