signofolk nr 2 2014 - page 18-19

Signo
FOLK
nr 2 - 2014
side 18
Signo
FOLK
nr 2 - 2014
side 19
En fast spalte. Vi møter mennesker som jobber i Signo. Har
du tips til hvem vi burde intervjue, så ikke nøl med å si ifra
til redaksjonen:
Signo
FOLK
Fag
NYTT
Her forstår
alle hverandre
– Det beste ved Signo er tegnspråk - at alle forstår
hverandre. Utfordringer har vi, men på en positiv
og spennende måte, sier avdelingslederen på
Hestehagen i Signo Vivo, Bente Andersen.
Tekst og foto: Elisabeth Moe
Utviklingsmidler - hvordan gikk det?
Fra klage til bedring
Hva skjer når utviklingsmidler fra hoved­kontoret
blir satt ut i live? Signo Rycon AS har akkurat
full­ført et prosjekt. Det handler om å si fra
anonymt på tegnspråk.
Tekst: Magnus A. Våge
Lite klaging
Bakgrunnen var at brukerne hadde
en høy terskel for å komme med
klager eller forslag til forbedringer til
virksomheten. Allmøter, forslagskasse
og lignende viste seg ikke å være
gode nok fora for å komme med
tilbakemeldinger.
Målet er at brukerne ved Signo
Rycon AS skal oppleve en lavere
terskel for å klage eller si fra. Nå har
de laget et skjema og en prosedyre for
klagegang i samarbeid med brukere.
Egen klagebod
Så snekret de et eget avlukke med
en PC som kun skal brukes til å si fra
anonymt på tegnspråk. Brukeren
starter selv filmopptaket som
automatisk sendes til tolke­formidler
for oversettelse, anonymisering og
skriftlig­gjøring. Filmen slettes med
en gang og slik sikres anonymiteten.
”Si fra-skjemaet” er enkelt, og det
er brukt symboler for å visualisere
overskriftene.
Informasjon om prosedyrene er
gjort tilgjengelig på tegnspråk og
ligger på Youtube.
”The best of”
årsrapporten
Folketelling
Totalt er vi
1083
ansatte i åtte
virksomheter. Av dem er det
186
som definerer seg selv som døve
eller hørselshemmede. Dette er
faste ansatte, men de har ulike
stillingsprosenter. Vi har talt
midlertidige, deltids- og fulltids
ansatte.
168
av disse har rett til
tolk på arbeidsplass.
Vi gir tilbud til
1108
døve
og døvblinde. Dette er alt fra
tolkeoppdrag, konsulenttjenester,
undervisning- og kursdeltakere,
arbeidstakere til hel- og
deltidsbeboere.
Døve ansatte – ja takk!
Vi har et mål om å rekruttere
tegnspråklige ansatte i Signo. Signo
Dokken AS i Bergen var best i klassen
i fjor. De kan fortelle om
43%
døve/hørselshemmede ansatte.
Signo Conrad Svendsen senter har
jobbet hardest, og har den største
økningen siden året før. De kan skilte
med
71
døve og hørselshemmede
ansatte, men så er de også Signos
største virksomhet med
359
ansatte. De har altså
20%
døve på
lønningslistene.
Vil du ha hele bildet? Årsrapporten
for 2013 ligger på nettsidene våre.
Årsrapport
2013
Grenseløs tro på menneskets muligheter
Stiftelsen Signo
Å sra port
2013
Grenseløs tro på menneskets muligheter
Stiftelsen Signo
Tallene fra 2013 er summert og vi har plukket ut noen av dem.
Av Elisabeth Moe
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17 20-21,22-23,24
Powered by FlippingBook