signofolk nr 2 2014 - page 6-7

Signo
FOLK
nr 2 - 2014
side 6
Signo
FOLK
nr 2 - 2014
side 7
Paal Richard Peterson ledet
entusiastisk de 300 deltakerne på
Oslo kongressenter. Helt fra klokken
ni om morgenen fikk han alle til å
løfte henda, og det var ingen tvil: Stor
begeistring over tegnspråket på ”Opp
med henda”-dagen.
Fra omsorg til verdighet
– Når folk spør meg om å være
med på begeistring, sier jeg ja
med en gang, sa likestillings- og
diskrimineringsombud Sunniva
Ørstavik.
– Makt, frihet og likeverd skal
være reelt, sa ombudet som tror på
pisk og ikke gulrot når det gjelder
utfordring av politikere.
Nytt liv med tegnspråk
– Tegnspråk har gjort meg gladere,
tryggere, interessert, engasjert,
inkludert, friskere og sunnere, sa Ulf
Nagel, elev ved Ål folkehøyskole og
kurssenter for døve.
Begeistret
Seniorutvalget i Norges
Døveforbund gratulerte
arrangørene med vel overstått
begeistringskonferanse.
– Vi ble begeistret over
en fantastisk, inspirerende,
kunnskapsgivende,
interessant, hyggelig,
Be­geist­ring
Norges Døveforbund, Språkrådet og Døvekirken kunne sammen med
Signo huke av for en vel gjennomført begeistringskonferanse 3. juni.
Kremtoppen var finske Signmark med egen konsert.
Tekst: Elisabeth Moe - Foto: Sigmund Woie Aarhaug
– Jeg er stolt av språket mitt.
Det er flott språk. Man kan til og
med bruke det under vann.
Paal Richard Peterson
– Tegnspråk har gjort meg
gladere, tryggere, interessert,
engasjert, inkludert, friskere og
sunnere!
Ulf Nagel
– I begynnelsen var det ingen
andre enn meg som trodde jeg
kunne realisere guttedrømmen
min om å bli artist!
Signmark
I
begynnelsen var det ingen
andre enn meg som trodde jeg
kunne realisere guttedrømmen
om å bli artist, sa døve Marko
Vuoriheimo, rapperen med
artistnavnet Signmark. Han avsluttet
dagen med et foredrag om seg selv
og toppet det hele med en konsert på
tegnspråk.
Tegnspråk goes HIP HOP
Rosinen i pølsa: en rappe-konsert
som fikk salen til å koke. Og for en
konsert det
ble! Mannen er
en dyktig
formidler både
med og
uten musikk.
Døveverdenens ”grand old
lady”
Finske Dr. Liisa Kauppinen er tidligere
leder av døves verdensforbund og
forbilde for mange døve i hele verden.
Hun talte om retten til eget språk i
sitt foredrag. Og påpekte at det er et
følsomt tema for veldig mange.
– Språk kan generere krig, sa hun.
– Vi har kommet langt i Norden,
men har fremdeles en vei å gå.
Jeg blir flau når jeg forteller dere
at Finland enda ikke har ratifisert
FN-konvensjon om rettighetene til
mennesker med nedsatt funksjons­
evne. Den er ratifisert av 150 land.
– Vi må ha en politikk med lover
og økonomi som gjør at alle tiltak
er utprøvd. Og det trenger ikke
nødvendigvis være billige løsninger.
– Skolegang er null verdt om du
ikke får denne på ditt eget språk.
Jeg vil at mine barn skal lære at
det finnes andre språk i Norge. Jeg
vil at de skal vite at det ikke er noe
feil med en som er døv. Det må bli
slutt på politikk som handler om
”omsorg” og ”synes synd på”. Jeg vil
at vi skal snakke om ”verdighet” og
”begeistring”.
tankevekkende, profesjonell, morsom
og ikke minst variert konferanse,
skrev de på Norges Døveforbunds
nettsider.
– Vi håper dagen får enda flere til
å få opp henda, få opp øya og la seg
begeistre av tegnspråk.
Konfransier Paal Richard Peterson
Foredragsholder Dr. Liisa Kauppinen
Likestillings- og
diskrimineringsombud
Sunniva Ørstadvik
Signmark møter
fansen etter konserten
Foredragsholder Ulf Nagel
1,2-3,4-5 8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24
Powered by FlippingBook