signofolk nr 2 2014 - page 8-9

Signo
FOLK
nr 2 - 2014
side 8
Signo
FOLK
nr 2 - 2014
side 9
alle
Alle brukere og beboere over 18 år i hele Signo får nå anledning til å
fortelle hvordan de har det i Signo. Den store brukerundersøkelsen er i
full gang. En av deltakerne er døvblinde Inge Albrigtsen.
Tekst og foto: Elisabeth Moe
Døvblinde Inge
Albrigtsen
Jobber på Signo Rycon AS i Oslo. Nå har
han sagt hva han mener om Signo. – Jeg
elsker jobben min og vil ikke pensjonere
meg, smiler han.
A
lle ansatte her skal med.
Vi spør 58 personer til
sammen og bruker ca. en
time på hver person, sier
Åse Storvik. Hun jobber
som arbeidsleder på Signo Rycon AS
og er med når brukerundersøkelsen
gjennomføres.
Med Inge brukte vi tre timer
for å komme gjennom skjemaet.
Det tar tid når man skal sikre
kommunikasjonen til en person som
er døv og blind og holder på å miste
førligheten i huden.
– Jeg husker det var både lett og
vanskelig å svare, sier Albrigtsen.
– Ja, vi fikk en veldig god
besvarelse fra deg, og skrev ned
masse, bekrefter Storvik.
Utfordrende
Alf Reiar Berge fra Rehab-Nor er
prosjektleder for brukerundersøkelsen
og sier at det er krevende å lage en
slik kartlegging.
– Vi må tåle svarene vi får. I
løpet av 2014 kan altså rundt 250
brukere over 18 år i Signo delta i
denne undersøkelsen. Rehab Nor skal
samle inn og bearbeide svarerne og
ved årsskiftet skal sluttrapport være
ferdig.
Kommunikasjon
Tilbake på Signo Rycon sier Storvik
at det blir mest bokstavering når
tolken skal oversette og det er
tohåndsalfabetet som gjelder for
Albrigtsen. Og hvert ord blir sirlig
bokstavert slik at han skal oppfatte
får si sin mening
Alf Reiar Berge
Åse Storvik
1,2-3,4-5,6-7 10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24
Powered by FlippingBook