signofolk nr 2 2014 - page 10-11

Signo
FOLK
nr 2 - 2014
side 10
Signo
FOLK
nr 2 - 2014
side 11
Tunghørte Ken
Melbøe flyttet til
Bergen for å få lov å
bruke tegnspråket sitt
på jobben. Hos Signo
Dokken AS forstår
han og blir forstått.
Godt kjent:
Ken Melbøe kjenner alle inngangsdørene hvor han leverer frukt.
tegnene. Døveblindetolken sitter rett
overfor Albrigtsen og hans hender
ligger over tolkens. Når han snakker
tilbake bruker han tegnspråk. Og
tolken klapper ham bekreftende på
låret. Det er et døvblinde-tegn som
alle døvblinde forstår. Det betyr ”ja”,
eller ”jeg forstår/oppfatter hva du
sier”.
Ærlig
– Ja, som du ser oppfatter jeg ikke
alltid hva folk sier, fortsetter Inge.
– Men da tar vi det bare på nytt.
Noen er lettere å forstå enn andre.
Og det kan oppstå misforståelser.
Men jeg er ærlig når jeg svarer på
hvordan jeg har det. Spørsmålene
fra brukerundersøkelsen var intet
unntak.
Imponert over seg selv
– Av og til blir jeg lei av å gjøre det
samme hele dagen, innrømmer Inge.
– Før monterte jeg små hjul sammen,
men nå skjelver jeg sånn på hendene
at de måtte finne noe annet til
meg. Jeg jobber i fruktavdelingen
og har blitt proff på nøttepakking.
Jeg skjønner ikke helt hvordan jeg
klarer det, jeg ser jo ikke, så det er
ikke så greit, men det er jeg god på!
Jeg jobber jo ikke så raskt, men det
går bra. Jeg kjeder meg ikke og liker
å tøyse med folk. Mitt gode humør
smitter, og det kommer godt med. Jeg
har jo tolk og har det bra.
Gruer seg til pensjonisttiden
Neste år har Inge 20-års jubileum.
– Jeg elsker jobben min og vil ikke
pensjonere meg, kanskje jeg kan
jobbe til jeg blir 70, smiler han
håpefullt.
Signo
LIV
Om brukerundersøkelsen
- viktig at alle er med!
Balas Kantor
er leder av
bruker­rådet på Signo Vivo
som ble etablert høsten 2009.
”Rådsmøtet” er et allmøte
hvor en valgt ordstyrer
leder møtene og planleg-
ger saks­liste. Mandatet er
enkelt: Rådsmøtet tar opp
det de vil, med hvem de
vil, når de vil. Det er seks
møter i året og alle som
kommer har stemmerett.
Balas synes det er veldig
bra at alle føler seg trygge
og får bestemme selv.
– Ikke alle forstår hva
ordet ”brukerunder­
søkelser” betyr, sier han.
– Men jeg regner med at de
får hjelp. Fordi det er viktig
at alle, på alle nivåer, får
være med å svare på den.
– Det viktigste er at beboerne
har det bra, og tegnspråk er
nøkkelen til trivselen. Alle
skal ha mulighet til å velge
hvor de skal bo og arbeide, og
kanskje denne brukerunder-
søkelsen vil gjøre det bedre i
framtida, avslutter Balas.
– Det tar tid når man skal sikre
kommu­nikasjonen til en person
som er døv og blind og holder på
å miste førligheten i huden.
Åse Storvik, arbeidsleder Signo Rycon AS
Foto: Sigmund Woie Aarhaug
En fast spalte. Vi møter de som får tilbud i Signo. Har du
tips til hvem vi burde intervjue, så ikke nøl med å si ifra til
redaksjonen:
1,2-3,4-5,6-7,8-9 12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24
Powered by FlippingBook