Background Image
Previous Page  14-15 / 24 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 14-15 / 24 Next Page
Page Background

Signo

FOLK

nr 3 - 2014

side 14

Signo

FOLK

nr 3 - 2014

side 15

”Biljardkult” bygg,

tommel opp!

Tekst & foto: Thomas Thorjusen

E

ndelig kan Marius flytte inn i nytt internat.

Ved skolestart kunne han og 11 andre elever

ta i bruk det splitter nye internatet på Sukke

gård i Andebu.

Med lengsel i blikket har Marius Johansen

fulgt byggingen av det nye internatet i hele vinter. Det

er ikke mer enn knappe 20 meter mellom hans gamle

soverom på internatbygget “Midtstua”, og til hans nye

soverom på det hypermoderne internatet i Molandveien

33.

Mange har sikkert sett hans bildeserie på Signo

skole- og kompetansesenters facebookside gjennom

forrige høst og vinter. Marius hadde nemlig i oppdrag å

følge med hele byggeprosessen med kameraet sitt. Den

glade Tromsø-gutten er kjempefornøyd med nybygget.

Marius tar fjerde år på studiespesialisering ved

Signo grunn- og videregående skole AS. Han vil jo

ikke klage, men synes nok det gamle internatet var

temmelig nedslitt nå.

Utviklingsmidler

i år og neste år

Nytt år, nye muligheter

I desember i år vil utviklings­

midlene for 2015 lyses ut. En

halv million skal deles ut til ulike

prosjekter internt. Søknadsfristen

er 1. februar 2015. Høsten går

fort så det er bare å legge hodene

i bløt og begynne å klekke ut

gode prosjektsøknader! Ta gjerne

kontakt med fagavdelingen ved

hovedkontoret for en uformell prat

om mulige prosjekter.

Aldersrelatert døvblindhet

Signo Konows senter har laget

et idéhefte om aldersrelatert

døvblindhet. Er du interessert i

temaet, finner du det på Signonett

sine fagbank-sider, under

Innvilgede prosjekter 2013.

Idéheftet er for helsepersonell

som jobber med døvblinde.

Tilrettelegging av det fysiske

miljøet, kommunikasjon og

tekniske hjelpemidler er noen

eksempler på nødvendige

tilpasninger. Innholdet er konkret

og praksisnært. Heftet tar også

opp utfordringer ved døvblindhet

kombinert med demens.

til felles mål for undervisningen,

metodevalg, organisering av kurs­

virksomheten og eierskap til det å

lære seg tegnspråk i virksomheten

og spesielt mot ledere. Slik opplevde

vi det.

Prøveprosjekt

I og med at senteret gjennom flere

år har arbeidet med å tilrettelegge

Det felles europeiske rammeverk for

språk for døve innvandrere, avsluttet

vi våren 2013 et utprøvingsprosjekt

om hvordan rammeverket sitt nivå A1

ville fungere for målgruppen ansatte.

Prosjektet ble støttet

av Signo utviklingsmidler.

Prosjektet var i samarbeid

med tegnspråkkonsulentene

fra Signo kompetansesenter

og Signo Vivo. Vi fikk nyttige

erfaringer om at rammeverkets

mål er en god plattform for å fylle

tegnspråkundervisningen med

relevant innhold for kursdeltakerne.

Nøkkel til læring

Kurs er ikke alene nok for å lære

tegnspråk, ei heller er rammeverket

nøkkelen til at ansatte får en

positiv læringskurve i tegnspråk.

For at en ansatt skal kunne oppnå

best mulig kompetanse på kortest

mulig tid til lavest mulig kostnad,

har CSS gått fra å se kun på

tegnspråkopplæring gjennom kurs

til å se på flere muligheter til å lære

Fag

NYTT

Side1

Aldersrelatert døvblindhet

Et idéhefte

forstå og bli

forstått

tegnspråk. Med en tanke om at den

enkelte ansatte selv må ta aktiv del

i sin tegnspråkutvikling, må også

virksomheten som helhet synliggjøre

arenaer for hvor læring kan skje.

Forankret i ledelsen

En arbeidsgruppe, som er forankret

i ledergruppen, har vært og er

fremdeles viktig i dette arbeidet.

De har blant annet vært med å

organisere kursene på nivå A1, A2,

B1 og B2 etter en noe annen modell

en vi tidligere hadde ved senteret.

De har vært med å bestemme at

innleveringsoppgaver mellom

kursbolkene gir rom for økt læring

utover kursdagene og de har vært

med å etablere tegnspråkskolen.

Finne tegnspråknivå

Tegnspråkskolen er også i samarbeid

med tegnspråkkonsulentene ved

Signo Vivo og Signo Kompetanse­

senter. Tegnspråkskolen er

tilgjengelig for alle i Signo og

ligger på Signonett under fanen

Fagbank. Gjennom arbeidet har

arbeidsgruppen fått god kjennskap til

hva rammeverket er og hva de ulike

nivåene innebærer av kompetanse.

Som et siste og nødvendig ledd i

arbeidet til arbeidsgruppen er de

i gang med å foreslå hvilket nivå

den enkelte ansatte bør ha av

tegnspråknivå, etter rammeverkets

nivåbeskrivelse, for å kunne jobbe ved

senteret.

Tegnspråk er essensielt for

livsgrunnlaget til virksomhetene

i Signo. For å få den nødvendige

kompetansen og ferdigheter i

tegnspråk, ligger ansvaret på den

ansatte og virksomheten i en helhet

- det er slik CSS tenker om læring av

tegnspråk.

Det nye internatbygget i Andebu:

Nytt elevhjemåpnet

19.september klippet elev Hanna

Rørvik Nilsen snora til det det nye

internatet på Signo grunn- og

videregående skole i Andebu,

Vestfold.

Tekst & foto: Øyvind Woie

D

ermed kunne bygning nummer 52 på

Sukke offisielt åpne dørene. Bygget har en

grunnflate på 600 kvm og plass til 12 elever.

– Før bodde de elevene som ikke kan

bo hjemme i små hus, da var snittalderen

7 ½ år, nå er elevene i snitt 17 år. Noen bor er i korte

perioder, noen lengre. Da tror vi det er bedre å samle

flere under ett tak, sa direktør Aud Bergerud under

åpningsseremonien.

Foreldre, gjester, ansatte og elever fikk servering i

byggets åpne kjøkken som ligger i fellesområdet som er

hjertet i internatet. Internatet har ansatte egen kokk.

Bygget er tilrettelagt med åpne flater i fellesarealene for

å skape et godt tegnspråk- og kommunikasjonsmiljø.

– Vi har elever fra hele landet. Dette er deres hjem

når de ikke kan bo hjemme. Vi tror det nye huset gir

mulighet for både fellesskap og vennskap – et sted de

kan ha gode minner fra, sa rektor Sigurd Helgor.

Fornøyd:

Marius med tommel opp over billiardbordet.

Fraåpningen:

Mange var til

stede da direktør Aud Bergerud

hold åpningstalen.

Leikny Gulsett Ødegård:

Rådgiver i avdeling for rehabilitering,

hels og språk ved Signo Conrad

Svendsen Senter