Background Image
Previous Page  18-19 / 24 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 18-19 / 24 Next Page
Page Background

Signo

FOLK

nr 3 - 2014

side 18

Signo

FOLK

nr 3 - 2014

side 19

Signo

FOLK

Aldri kjedelig

– Jeg kan ikke huske at jeg har

kjedet meg på jobb. Oppgavene

har endret seg underveis og store

utviklingsmuligheter gjør at jeg har

blitt i alle disse årene.

– Jeg er fremdeles fascinert

av mennesker med sansetap. Jeg

er nysgjerrig på tegnspråk og

kommunikasjon. Den ”fag-nisjen” har

jeg syntes vært morsom hele tiden.

Verdiforankringen i Signo har hun

også alltid likt.

– Det har alltid vært en god

atmosfære her. Jeg har jo vært

med fra det var ganske lite her på

Nordstrand. Vi har alltid beholdt noe

av den særegne kulturen vår. Det har

alltid sittet i veggene. Kombinasjonen

av et veldig spennende sært nisjefelt,

og de verdiene vi har i Signo.

Barneavlastning

– Jeg har møtt foreldre som har

døvblindfødte barn, og ser og vet at

de blir veldig slitne og ikke har noe

tilbud om avlastning. Jeg er fadder for

en som ser og hører dårlig i tillegg til

å ha Downs, derfor vet jeg hvor tett

oppfølging slike barn trenger.

– Vi er i oppstart av dette tilbudet

for døvblinde barn. Vi har to unge

voksne på avlastning i min avdeling

allerede. Nå til høsten får vi muligens

inn et barn til CSS .

Signoøyeblikk

Når man har opplevd så mye på

samme arbeidsplass, er det mange

store øyeblikk. Kanefart med hest

og slede innover i Nordmarka,

med beboerne med påfølgende

pølsesteking og -spising, er stort.

Åpningen av ”skråningen” da

prinsesse Märtha og justisminister

Knut Storberget kastet glans over

Litt beskjemmet innrømmer

hun at to biler er et must i huset på

Kolbotn.

– Særlig når den ene skal på hytta,

og den andre må følge opp ungene

litt. For så å komme etter i egen bil.

Så er det én som skal kjøres med

hestehenger og én skal på sykkelritt,

en bor i København og noen bor

et annet sted.. i det hele tatt. Du

skjønner?

Familien og hundene er det

viktigste for Cathrine utenom jobben.

Og så har hun en hobby hun ikke vil

fortelle om.

Jeg spiller piano, men det er kun

til eget husbruk. Jeg studerte piano

på Musikkonservatoriet tidligere, men

sluttet av ulike grunner, bla for at jeg

etterhvert ikke trivdes så godt med

å spille for store forsamlinger. Men

gleden har jeg beholdt, så er jeg alene

hjemme en kveld ved pianoet, koser

jeg vettet av meg.

Hva kan Signo bli bedre på?

– Enda bedre mener du!? Jeg

synes vi er gode på det meste, når

jeg ser hvordan verden fungerer

rundt oss. For to år siden ville jeg

sagt at vi kunne bli bedre på å følge

med på hvordan verden der ute er,

og at vi må begynne å tilpasse oss.

Men det har vi gjort veldig mye. Vi

er på god vei og har virkelig satt inn

støtet når det gjelder å forstå EU-

direktiver og alt som skjer politisk her

hjemme, justere økonomien og være

med på anbudsrunder, samarbeid

virksomhetene i mellom og gud vet

hva. Så må vi fortsette å tenke at

vi er noe spesielt faglig. Selv om vi

prismessig skal justere oss etter de

andre der ute. Så må vi ikke miste det

som er vår nøkkel, det tegnspråklige

og kommunikasjonen med døvblinde.

Det er jo ingen andre i Norge som

har den biten. Vi må fortsette å holde

det høyt, også politisk. Når folk skal

kjøpe av oss der ute, så er prisen en

ting, men det spesielle med oss er

viktigere.

Vi kan bli enda bedre på

effektivitet og samkjøring

av tjenester, og kanskje flere

virksomheter skulle slått seg

sammen? Vi og Signo Midt-Norge har

slått oss sammen, kanskje flere skulle

gjort det? Vi kan også sentralisere

enda mer og bli mer effektive på

økonomi og lønn.

Hva må du ha for at dagen skal bli

god?

– Muntre folk rundt meg. Folk som

vil meg vel, en god kopp morgenkaffe

på jobb og spennende oppgaver.

Tre ord om meg selv:

- Omsorgsfull – Distre – Arbeidsom.

Hvordan vil kolleger beskrive deg?

– Håper og tror de vil si om­

sorgsfull. Uklar kanskje? I noen

sammenhenger, og kanskje litt vel sta

og bestemt i andre

Hva tror du sjefen din sier om deg?

– Jeg håper han vil si arbeidsom.

Jeg er et teammenneske. At jeg har

stor arbeidskapasitet. Jeg liker å ha

høy fart og liker å jobbe mye med

en sak. Arbeidsmaur? Jeg er mer

praktiker enn teoretiker. Når jeg

skummer faglitteratur kommer fort

tanken om hvordan jeg kan bruke

dette.

Direktøren på Signo Conrad

Svendsen senter, John Grimsby og

sjefen hennes blir bedt om å beskrive

henne med tre stikkord:

- Hode: tenker helhet i rollen som

avdelingssjef og stedfortreder som

virksomhetsleder.

- Hjerte: varm omsorg for den

enkelte bruker, og for personalet.

- Hender: tar tak der det er bruk

for praktisk og menneskelig støtte. Vi

er veldig glad i og glad for Cathrine.

”Vi og Signo Midt-Norge har slått oss

sammen, kanskje flere skulle gjort det?”

Ut på tur:

Bikkjene på fjelltur med bål

og pølser er stort. (privat bilde)

Myemøter:

Arbeidsdagen består av

praktisk veiledning av lederne. Strategi-

og økonomisaker i ledergruppa, kontakt

med bydeler og kommuner.

arrangementet er ett øyeblikk.

Og hver gang teatergruppa

Panorama entrer scenen, er det like

imponerende. Veldig gøy!

Avdelingssjefen bruker mye av seg

selv i jobben sin.

– Jeg forsøker å være til stede,

være kreativ, lytter og forstår… Så når

jeg kommer hjem, har jeg brukt opp

det…

Moderne familie

Ti minutter unna med bil, på Kolbotn,

bor hun med mann og ”mine” og

”dine” barn (fem), to hunder og en

hest.

– Ja, alle er ikke i huset samtidig,

men vi har to biler likevel.

Nesten som et romantisk

Dalmatiner-eventyr hvor begge hadde

hver sin hund?

– Nja, ikke helt. Bikkjene våre fikk

ikke valper og ikke vi heller…