Background Image
Previous Page  2-3 / 24 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 2-3 / 24 Next Page
Page Background

Signo

FOLK

nr 3 - 2014

side 2

Signo

FOLK

nr 3 - 2014

side 3

E

n viktig del av min jobb er å holde kontakt med sentrale personer i

offentligheten som på en eller annen måte har en rolle i forhold til Signo.

Nylig hadde vi besøk av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og

statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Torkil Åmland. I høst

har vi også hatt besøk av fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd

Svarstad Haugland sammen med fylkeslege Petter Schou.

Det er med stor stolthet jeg viser rundt og forteller om Signo, hvem vi er og

hvordan vi tenker. Møtet med våre brukere er ofte det som gjør sterkest inntrykk; å

få se dem i aktivitet og høre dem fortelle om en innholdsrik, aktiv og meningsfull

hverdag.

Nårvitarimotbesøkfårviigjenogigjenhøre«jegvissteikkeat…».

Mennesker som på ulike måter har vært i kontakt med Signo

kan fortelle om aha-opplevelser etter besøk hos oss.

Å skape forståelse for vår egenart er en sentral del av

Signos strategiarbeid. Kunnskap om hvem vi er, hva vi betyr

og hvordan tilbudene henger sammen, er avgjørende for de

som skal ta overordnede beslutninger om vår organisering.

Det er vesentlig at beslutningstakere forstår betydningen

av vårt kommunikasjonsmiljø for døve/hørselshemmede

og døvblinde og ser meningen med fellesskap og venner

som snakker det samme språket.

Signo vil i fremtiden utfordres av nye ramme­

betingelser. Da blir betydningen av at vi viser

oss frem enda større enn før.

Hvert møte er et viktig møte. Slik

legger vi sammen grunnlag for at vi kan

få være Signo også i fremtiden.

Inger Helene Venås

generalsekretær

SignoFOLK

er utgitt av stiftelsen Signo.

Ansvarlig redaktør:

Inger Helene

Venås

Redaktør:

Øyvind Woie

Opplag:

ca 1100

Trykk:

Grøset

.

Stoff og tips:

signofolk@signo.no

Flyttet?

Adresseendring til stiftelsen@

signo.no

Forsidebilde:

Sigmund Woie Aarhus

Grafisk formgiver:

John Herfindal

Vi må vise oss frem

Dette er Signo

Vi er en ideell stiftelse med åtte

virksomheter og mer enn 1000

ansatte. Våre brukere får bo- og

omsorgstilbud, kultur-og fritidstilbud,

undervisning i grunn- og videre­

gående skole og voksenopplæring.

Vi gir også arbeidstilbud i egne

bedrifter og bistand til døve i det

ordinære arbeidsmarkedet. I tillegg gir

vi eksterne tjenester som utredning,

veiledning og kurs.

Vi har bistandssamarbeid i flere

land. «Grenseløs tro på menneskets

muligheter» er visjonen vår. Signo

betyr «jeg tegner». Det understreker

hvor viktig tegnspråk er hos oss.

I Signo er det ikke hvilket språk

man bruker som er det viktigste,

men å forstå og bli forstått. Med vår

spisskompetanse har vi et særlig

samfunnsansvar å ivareta.

N

ei, det dreier seg ikke

om et romskip, selv om

navnet er det samme

som på moderskipet

fra klassikeren «Star

Trek». Enterprise, med fornavn

Visma, kommer til å bli viktig for

de aller fleste av oss, uavhengig av

posisjon og rolle. Blant annet er det

Visma Enterprise som vil levere deg

lønnsslippen hver måned.

Administrasjonsleder John

Arve Knippen er prosjektleder og

klar for oppstart. For ansatte som

jobber med økonomi snakker vi om

positive endringer og forbedringer

i arbeidshverdagen. Vi har stilt

kapteinen 10 spørsmål om Enterprise:

– Hva er Visma Enterprise?

– Et datasystemet som holder

orden på økonomi og personal.

– Hvem har laget det?

– Dette er et norsk system som

leveres av Visma. De holder til på

Skøyen i Oslo.

– Hvorfor kommer det til Signo?

– Fordi vi trenger å modernisere

arbeidsmetodene og gi lederne

bedre analysegrunnlag for å ta sine

beslutninger.

– Hvorfor kan vi ikke bruke de

økonomisystemene vi har?

– Fordi vi trenger bedre

kostnadsoversikt, spesielt på

personalkostnadene, og Signo

trenger bedre grunnlag for å svare

på konkurransegrunnlag knyttet

til anbud, som kommer sterkere og

sterkere.

– Når kommer Enterprise til Signo?

– I løpet av 2015 kommer det

stadig nye moduler inn. Men allerede

fra 1.januar skal vi føre regnskap og

lønn fra Visma Enterprise.

– Hvem har bestemt at vi skal ha

dette?

– Hovedstyret har bestemt

det etter anbefaling fra en

prosjektgruppe, satt sammen fra

virksomhetene.

– Hva skal vi med det?

– Systemet bidrar til at

arbeidsprosessene med økonomi

og personaladministrasjon blir mer

effektive, og samlet gir oss mer

strategisk informasjon som grunnlag

for videre beslutninger.

– Hvem skal bruke det?

Først og fremst merkantilt ansatte

og ledere, men alle som jobber i Signo

får befatning med det, etter hvert.

– Vil det komme opp på

dataskjermen min?

– Javisst!

– Hvordan vil det påvirke min

hverdag?

– Du vil få din egen side. Der

kan du få lønnsslippen din, se din

organisatoriske plassering i Signo,

legge inn og få oversikt over ferie og

fravær og legge inn kompetansen

din. I tillegg vil reiseregningene bli

elektroniske, hvor du blant annet kan

ta bilde av kvitteringene dine når du

er på reise og slippe ryddejobben når

du kommer hjem.

Snart dukker Visma Enterprise opp på en dataskjerm i nærheten av deg. Trolig

blir hverdagen din lettere. John Arve Knippen har hovedansvaret for prosjektet.

Tekst: Øyvind Woie

Nedtellingen

har begynt

Foto: Elisabeth Moe

VISMA ENTERPRISE

Følg oss på Facebook ww.facebook.no/stiftelsensigno