Background Image
Previous Page  4-5 / 24 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 4-5 / 24 Next Page
Page Background

Signo

FOLK

nr 3 - 2014

side 4

Signo

FOLK

nr 3 - 2014

side 5

U

tvidet ledersamling er

høstens vakreste og

kanskje viktigste samling

i Signo. Den viser hele

buketten av Signoledere

og her drøftes strategier og de store

tingene. Visjonen møter hverdagen.

– Ledere er først og fremst

forvaltere og beskyttere av kvalitet, sa

Tom Remlov til de 62 Signolederne på

årets samling.

Den avtroppende operadirektøren

og påtroppende Riksteatersjefen

delte sine ledererfaringer fra kultur­

institusjonen.

D

irektøren ved Signo skole-

og kompetansesenter i

Andebu, Vesfold, er glad

for at Statped (Statlig

spesialpedagogisk

tjeneste) og Signo endelig har

kommet til enighet om en ny avtale.

For det har vært en utfordrende vinter

og vår.

Først stod kompetansesenterets

fremtid på spill. Og da avtalen med

Utdanningsdirektoratet om videre

drift kom på plass i februar, var det

bare å brette opp ermene igjen og

sette seg til forhandlingsbordet, også

denne gangen med god støtte fra

Signos hovedkontor.

– Det var klare føringer på at det

skulle være tett samarbeid mellom

Signo kompetansesenter og Statped,

og at vi skal overføre kompetanse til

Statped. Men det var uklart hvordan

dette skulle skje, forteller Bergerud.

Gjensidig informasjon

Frem til 2012 var Signo kompetanse­

senter en del av Statped. I 2013 ble

senteret løftet ut for å stå på egne ben.

– Hovedpunktene i den nye

avtalen handler om treffpunkter,

gjensidig informasjonsrutiner og

henvisningsrutiner. Avtalen er en

konkretisering av hvordan dette skal

skje, sier Bergerud.

Den nye avtalen slår fast at Signo

kompetansesenter og Statped er

likeverdige parter.

– Det betyr blant annet at de

målgruppene som trenger våre

tjenester skal få informasjon om dem

via Statped, dersom Staped ikke har

relevante tjenestetilbud, og omvendt.

Så er det opp til kommunene fritt å

velge hvem de søker tjenester fra, sier

Bergerud.

Ser mot vest

Statped er delt inn i fire regioner. I en

pilotfase skal de to samarbeide ekstra

tett om en av regionene.

– Valget falt på Statped Vest. Nå

skal samarbeidet utformes og startes

opp. Vi ser frem til det, og har mange

ideer om hvordan det skal utformes.

Forhandlingene om den nye

avtalen har vært langvarige og

krevende.

– Hva vil avtalen bety for Signo

kompetansesenter?

– Resultatet gir oss trygghet for at

våre målgrupper fortsatt skal få det

samme tjenestetilbudet de får i dag.

Et styrket samarbeid med Statped

styrker tjenestetilbudene. Det gir

oss mulighet for en mer langsiktig

planlegging og videreutvikling,

avslutter Aud Bergerud.

- Et nyetablert samarbeid med Statped styrker tjenestetilbudene våre,

mener Aud Bergerud på Signo kompetansesenter.

Tekst: Øyvind Woie Foto: Kai-Otto Melau

Dette er Signo

skole- og

kompetansesenter

Målgruppe:

Elever med

hørselshemming i kombinasjon

med andre funksjonshemminger

og elever med døvblindhet.

Tilbud:

Spesialpedagogiske

tjenester på system og

individnivå til opplærings­

ansvarlige

Forsknings og utviklingsarbeid i

samarbeid med høyskole,

universitet og fagmiljøer.

Kurs og konferanser for foresatte

og fagpersoner.

Selger voksenopplæring til

kommuner.

Samarbeidmed Statped

utvikler Signo

– En leder må kunne iaktta,

delta og frita, sa Remlov og

oppfordret tilhørerne til å bruke tid

på å drive talentutvikling hos sine

medarbeidere.

Fremtiden

Lars Haltbrekken fra Naturvern­

forbundet snakket om forvalter­

ansvar. Det ble fulgt opp av Ken

Davidsen som satte det inn i Signo­

sammenheng. Generalsekretær

Bjørn Kristiansen i Døveforbundet

orienterte om hvilke saker de er mest

opptatt av for tiden. Og vår egen

general, Inger Helene Venås, innledet

Tommel opp I:

Bjørn Einar Islann, Sylvi Leitvaag

og Svein Garden fikk tommel opp og tjuvstartet

på 20 års markeringen.

Tommel opp II:

Alle ansatte i Signo

har «tommel-opp» kort som kan gis til

gode kollegaer for å gi dem en

oppmuntring. Har du ikke kort, kontakt

nærmeste leder.

Kurs ogkonferanser:

Tegnspråkkurs er populært i Andebu.

Signos strategier og verdier stod på dagsorden på høstens utvidede

ledersamling. Alle dro inspirert hjem med ny glød for Signo.

Tekst & foto: Øyvind Woie

Samlet ledere på tvers

det hele med å peke på at Signo står

foran store utfordringer i årene som

kommer.

– Vi vil møte større konkurranse

og må posisjonere oss for det. Men jeg

har tro på Signo også i fremtiden, sa

hun.

Jubilanter

De tre arbeidsmarkedsbedriftene,

Signo Rycon AS, Signo Dokken AS

og Signo Grantoppen AS, feirer 20

års jubileum i høst. Som en foreløpig

markering fikk de tre lederne hver

sin kjempestore «tommel opp» i form

av tre gigantiske positivitetskort.

Jubilantene bidro også med taler

og underholdning. Signo Dokken

AS tråkket rett i fruktsalaten og

stilte opp som bananer, appelsin

og annen GoFrukt og fremførte en

egenkomponert bursdagssang.

Du gjorde en

super jobb

Takk for

hjelpen

Du har

gode ideer

Dette

likte jeg

Du gir meg

arbeidsglede

Du er

dyktig

Jeg

trives

godt med

deg

Jeg er

imponert

Takk for at du er

åpen

og

ærlig

Duergod til å

lytte

Denne

fårdu fordi: