Background Image
Previous Page  6-7 / 24 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 6-7 / 24 Next Page
Page Background

Signo

FOLK

nr 3 - 2014

side 6

Signo

FOLK

nr 3 - 2014

side 7

Signo gir

verdighet

I

ntegreringstanken er fin,

men av og til ser vi at det ikke

alltid er det som skal til. Den

kompetansen som er samlet

i dette kompliserte miljøet, er

det viktig å ta vare på. Så av og til

er det institusjon som er riktig for

mennesker, påpekte fylkesmann

Svarstad Haugland.

– Dette må være en god

arbeidsplass.

Dagen startet på arbeids­

markedsbedriften Signo Rycon AS

med lunsj, omvisning og møte med

arbeidstakere og ansatte. Så gikk

turen til Nordstrand og Signo Conrad

Svendsen senter.

– Jeg er opptatt av å gi enkelt­

mennesker verdighet, sa Schou. Det

er helt klart at det må være kostbart

å gi et slikt tilbud. Det må vi forklare

for kommunene. For det er ikke noe

tvil om at det er bruk for et tilbud som

Signo.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland og fylkeslege Petter Schou fikk et

nært møte med Signo i Oslo tidligere i høst. Inderligheten mellom ansatte

og beboere var det som gjorde sterkest inntrykk på dem.

Tekst & Foto: Elisabeth Moe

De avsluttet det hele med en

generell presentasjon av Signo på

hovedkontoret. Generalsekretær Inger

Helene Venås fulgte besøket hele

dagen.

– Det er mulig det er alderen,

men for meg var det rørende å se

hvordan en døvblind person kan

ha en meningsfull arbeidsdag. Jeg

er imponert over den kompetansen

som finnes her i dette smale og

”vanskelige” miljøet. Vi ser at et tilbud

som Signo bare blir viktigere og

viktigere fremover, sa fylkeslegen.

Ikke vært hos Signo før

Det var første gang disse to var på

besøk i Signo.

– Vi inviterte fylkesmannen fordi

de sitter med saker som har med

Signo å gjøre, og mange av våre saker

kommer også på fylkeslegens bord,

sa en fornøyd generalsekretær etter

besøket.

Påarbeidsstua

på Signo Conrad

Svendsen senter (CSS) så de

hvordan Jens Arne Andersen

pakker. Fv: Direktør på CSS, John

Grimsby, Valgerd Svarstad

Haugland, Petter Schou, general­

sekretær i Signo, Inger Helene

Venås, avdelingssjef, Ingrid Dehli og

avdelingssjef Iver Berg-Olsen.

Enspontanklem

fra Kalhid som

serverte frukt og drikke, ble godt

tatt i mot.

T

egnspråk og visuell

kommunikasjon er kjernen

i Signo. Sånn har det vært

siden Conrad Svendsen

begynte sin gjerning i 1898.

I Signo er visualitet en ressurs.

Nye tall fra årsrapporten 2014

viser at Signo har flere døve/

hørselshemmede ansatt enn

noen gang. I dag utgjør døve/

hørselshemmede 17 % av de ansatte

i Signo.

Tiltak for tegnspråk

– Det er gledelig å se at det å

jobbe målbevisst med dette gir

resultater i form av at flere døve/

hørselshemmede begynner å jobbe

i Signo, sier Inger Helene Venås,

generalsekretær.

For ulike tiltak har opp gjennom

tidene vært satt i gang for å

rekruttere døve/hørselshemmede

medarbeidere. I 2010 vedtok Signos

hovedstyre et viktig ressursdokument

som gav tydelige føringer på at Signo

skal være en attraktiv arbeidsplass for

døve/hørselshemmede. Siden har vi

blant annet:

• jobbet systematisk med å øke

rekrutteringen av antallet døve/

hørselshemmede

• hatt tegnspråkets år (2011)

• arrangert flere tegnspråk­

konferanser

• oppfordret døve/hørselshemmede

til å søke ulike stillinger

Størst i

Norge på

tegnspråk

• formidlet ledige stillinger til

døvemiljøer

• det er laget en felles tegnspråk­

visjon for hele Signo (2014)

Stor, større

Tallene fra årets årsrapport

viser at Signo Dokken AS er den

av våre åtte virksomheter som

har flest døve/hørselshemmede

medarbeidere prosentvis. 43 % er

døve/hørselshemmede. Men Signo

Conrad Svendsen senter har altså

flest. 71 ansatte av 359 er døve/

hørselshemmede. I løpet av bare

et år har de økt antallet døve/

hørselshemmede ansatte med mer

enn 10 %.

Alle Signovirksomhetene

oppfordrer døve/hørselshemmede

til å søke når det er ledige stillinger.

Dette kommer blant annet tydelig

frem i stillingsannonsene.

– Vi har også kontakt med

Døveforeningen og Ål folkehøyskole

om virksomheten vår og at vi

ønsker å ansatte kvalifiserte døve

arbeidstakere. I tillegg tar vi imot

døve studenter og praktikanter fra

utdanningsinstitusjoner, forklarer

direktør John Grimsby.

Tospråklig arbeidsplass

På spørsmål om hvordan senteret

legger til rette for at døve/

hørselshemmede kan jobbe der peker

Grimsby på at de har utarbeidet egne

retningslinjer for hvordan de skal

være en tospråklig arbeidsplass.

Signo har nå flere døve/hørselshemmede

ansatte enn noensinne. Slikt kommer

ikke av seg selv.

Tekst: Øyvind Woie

– Her beskriver vi at

kommunikasjonen mellom døve,

tunghørte og hørende er basert på

tegnspråk. Alle ansatte skal vise

gjensidig respekt for hverandres

språk og kulturer. I retningslinjene

konkretiserer vi hva dette betyr i den

praktiske hverdagen, sier direktør

Grimsby.

Ressurs og kultur

– Hvorfor er døve/hørselshemmede

viktig for dere?

– Det er viktig å rekruttere og

å ansette døve/hørselshemmede

medarbeidere som bruker tegnspråk

for å sikre et godt tegnspråklig miljø.

Døve representer også en kultur som

er viktig å integrere i Signo for å sikre

døves identitet til eget språk.

Alle som blir ansatt ved Signo

Conrad Svendsen senter må delta

på obligatorisk kurs i tegnspråk,

og retningslinjen for tospråklig

arbeidsmiljø gjelder for alle.

Opprettholder ambisjoner

Han forteller at målsettingene

er tydelige, men at det kan være

begrensede ressurser knyttet til ulike

driftsavtaler.

– Avtalene gir dessverre begrenset

tid til så mye tegnspråklæring som vi

skulle ønske. For å kunne rekruttere

kvalifisert personale er det dessuten

vanskelig å sette krav om at alle må

kunne tegnspråk ved ansettelsen.

Ambisjonene opprettholder vi likevel.