Signo Årsrapport 2013 rev. - page 2-3

Å r s r appo r t 20 13 - s i de 2
Å r s r appo r t 20 13 - s i de 3
Tall og nummer kan oppleves som «kalde fakta». I Signo er det likevel fakta med
varme. Bak hvert tall gjemmer det seg et tilbud. Tilbud til en person som får
kommunisere med sitt språk, eller sin kommunikasjonsform. Et menneske som blir
sett, møtt og hørt. Et menneske som får en livskvalitet de fleste av oss andre tar
for gitt.
Tegnspråk er nøkkelen. Signo er et kommunikasjonsmiljø som gir fellesskap.
Visjonen er «Grenseløs tro på mennesket muligheter.»
Livsglede handler om tilstedeværelse. Om verdighet. Om vennskap. Om størst
mulig grad av selvstendighet. Om å finne kjærlighet og en partner, for å nevne noe.
Alt dette er noe av det som gjemmer seg bak tallene i denne
årsrapporten.
Signo er en ideell stiftelse. Det betyr alle midler vi har går til å
yte og utvikle tjenestene våre. I denne årsrapporten kan vi
presentere overskudd. Det er i tråd med våre målsettinger.
Bare slik kan vi bygge robusthet for at vi kan finnes også i
årene som kommer. Bare slik kan vi gi oss selv økonomisk
grunnlag for å utvikle tjenestene våre videre.
Signo har gjennom årene gått foran. Tatt risiko, investert i
nye tilbud. Dette er denne tenkningen som gjør oss til
den omfattende virksomheten vi er i dag. Ved åtte
virksomheter er det 817 mennesker som i 2013
mottok et tilbud fra oss.
Signo ønsker å være her også om ti år
- fordi noen mennesker trenger
tegnspråk eller tilrettelagt
kommunikasjon for sine liv.
Inger Helene Venås
generalsekretær
Kalde fakta
- varmemennesker
Innhold
13.06.2014
1 4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,...26
Powered by FlippingBook