MagaSigno 2014 - page 20-21

Maga
S igno 201 4 - side 20
Maga
S igno 201 4 - side 21
I
2013 fylte Andebu Sparebank
150 år og delte til sammen
ut 3 millioner til folk som vil
bidra til allmenn nytte og glede i
Vestfold-bygda. Da søknaden om
å smykke ut Andebuparken kom
fra Signo, var det lett for banken å
si ja. Signo inviterte Istad, og han -
som er så glad i døvblinde, ba alle
beboerne på Signo døvblindesenter
på Sukke gård om å være med i
skulpturprosjektet sitt våren 2013.
350 000 kroner ble gitt av banken.
Inspirasjonsseminar
Store ark ble limt fast på gulvet
og på veggene i gymsalen på Signo
døvblindesenter. Pensler, maling,
svamper og tusj ble satt på et bord.
Plastelina og små leirklumper ble
lagt på plastduker. Døvblinde Gry
Segerblad la seg ned på gulvet og
tegnet rundt seg selv. Aleksander
Brodshaug, som også bor på
senteret i Andebu, rev i papir til en
collage som ble montert på papp.
Peder Istad gikk rundt og smilte og
pratet med alle. Og brukte dagen
som inspirasjon til steinskulpturen.
Etter workshopen tok han alle
bidragene med seg hjem til
Sverige, hvor han bor og jobber.
Der ventet flere måneder med
bearbeiding og hard jobbing.
Til allmenn nytte og glede
Rett før “tælan” satte seg
i Andebu i 2013 ble del én av
skulptur-prosjektet “Kjennetegn”
montert. Alle kan få ta, føle, ligge
eller kanskje sitte på skulpturen i
Vestfolds indre.
Sammen med steinkunstneren Peder Istad har døvblinde
laget en skulptur du kan ta og føle på. Første del av
prosjektet ”Kjennetegn” er nå på plass i Andebu sentrum.
Tekst og foto: Elisabeth Moe
Skulptur
inspirert av
døvblinde
– Jeg er veldig fornøyd med
resultatet. Jeg har klart å skape
”navigasjons­sirkler” som
døvblinde kan gå på.
- Peder Istad
Peder Istad finpusser
steinbenken sammen med en
av sine svenske medhjelpere,
Per Joel Andersson.
Aleksander Brodshaug (foran) prøvesitter
steinbenken for for første gang, og smiler
sammen med kunstneren.
Grovarbeidet ble gjort i
Bohuslän i Sverige, der Istad
bor og jobber.
Aleksander laget en collage
på inspirasjonsseminaret i
Andebu.
Utsnitt fra arbeids­
tegningen til Bjørn Istads
prosjekt, ”Kjennetegn”.
1...,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19 22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,38-39,...40
Powered by FlippingBook