MagaSigno 2014 - page 2-3

Maga
S igno 201 4 - side 2
Maga
S igno 201 4 - side 3
Forstå...
I
nkludering betyr å bli sett. Respektert.
Bli møtt som den du er. Det krever at
du forstår og selv blir forstått. For den
som bruker visuell kommunikasjon er det
mer krevende enn for andre. En døv eller
døvblind kan ikke velge å høre eller se.
Hos oss samles mennesker som har de
samme kommunikasjonsformene, og bygger
fellesskap og vennskap som de fleste andre
tar for gitt – som det å få en kjæreste. Derfor
handler inkludering noen ganger om det å
samle tilbud og tjenester.
Kommunikasjonsmiljøet vårt er det som
gjør at folk velger oss. ”Vi trenger all den
kommunikasjonskunnskapen vi kan få for å
sikre Thomas et best mulig
liv”, sier en mor som er
på kurs med sin 18 år
gamle sønn med et
kombinert sansetap.
”Grenseløs tro
på menneskets
muligheter”, sier vi.
Visjonen skal prege
våre holdninger
og valg hver dag. Vi løfter verdiene: nær,
kommuniserende, åpen, lekende og ny­
tenkende. Disse utfordrer oss på hvordan
vi bygger opp tilbudene våre. For oss er det
viktig å være en organisasjon i utvikling.
MagaSigno presenterer noe av hvem
og hva vi er. Men bare noe. Målet vårt er
at hvert enkelt tilbud skal være like unikt
som det mennesket som mottar tilbudet.
En anerkjent multikunstner forteller at
døvblinde har lært ham å være 100 prosent
til stede i det han gjør. Ikke å haste videre.
For virkelig å oppleve Signo må du komme
på besøk. Da vil du møte mennesker som
vil beta og berøre. Velkommen! Men ta først
en kikk her og forstå mer om hvorfor vi er
Signo.
Inger Helene Venås
generalsekretær
MagaSigno 2014
Utgiver: Signo
Redaksjon: Signo
Design og produksjon: John Herfindal
Omslagsfoto: Kai-Otto Melau
Besøksadresse: Solveien 119E, Oslo
Postadresse: Postboks 100, Nordstrand, 1112 OSLO
Telefon: 23 16 75 50
...og bli forstått
Hvemer Signo til for?
Signos hovedmålgruppe er døve
utviklings­hemmede og døvblinde
i alle aldersgrupper. Vi gir blant
annet tilbud om bolig, utdanning
og arbeid i et livsløps-perspektiv.
En del av våre brukere trenger mer
tilrettelegging på grunn av at de
har flere funksjons­nedsettelser.
Mange er også innom Signo for
en kortere periode; blant annet
de som ikke kan nyttiggjøre seg
det ordinere arbeidsliv, folk som
har tegnspråk som førstespråk
og er for unge til å flytte for
seg selv, personer som har blitt
døvblinde senere i livet, pårørende,
lærere og omsorgs­personer
som vil ha kurs og veiledning.






Downs syndrom og tegnspråk.
Tar pulsen på Signo
Døvblindhet lite kjent i Afrika.
Kaller Trondheim Norges
døvehovedstad.
Thomas har storfamilien
rundt seg.
Mor laget film om sønnen.
Døvblinde lager kunst.
Døv somalier fikk jobb.
Foto: Elisabet Moe
1 4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,...40
Powered by FlippingBook