MagaSigno 2014 - page 40

Maga
S igno 201 4 - side 40
T
il daglig holder døve Per Lars
Sikko til i bofellesskapet
på Signo Konows senter
i Bergen. Turen over fjellet var
en del av 60 års-gaven hans.
Sammen med to ledsagere; Terje
Bjelland og Ole Morten Rolland
dro han til Signo i Vestfold.
– Per Lars har ytret ønske om å
få se Tomaskirken og se hvordan
knuten hans tar seg ut i det ferdige
teppet, fortsetter han.
Oppleve sansekriken
Endelig har drømmen gått i
oppfyllelse og Signo-prest Marco
Kanehl tar i mot dem. De skal få
en grundig omvisning i Signos
sansekirke. Der kan man nemlig
oppleve lyset i taket som ”spiller”
i takt med musikken, man kan ta
runden langs veggene og kjenne
på skulpturer og på vann som
renner. Når man sitter i benkeraden
føles musikken fra basskassene
som ligger under tregulvet. Eller
man kan sette seg ned på tregulvet
for å oppleve vibrasjonene rett i
kroppen.
Ikke første gang
Sikko kommer egentlig fra
Finnmark, men har bodd i Bergen
mesteparten av sitt voksne liv. På
Signo Konow senter har han bodd
siden starten i 1996. Før det, på
Vestlandsheimen. Mens han går
opp stien til kirken husker han at
han var i Andebu for 14 år siden, på
100-års jubileet til Signo i 1998.
Vestlendingene nærmer seg
sansekirken og på veien må de ta
inn omgivelsene. Per Lars er ivrig
etter å få se teppet.
Ett øyeblikk er verdt hele turen
Så er de endelig inne i
kirkerommet og Per Lars kjenner
igjen fellesskaps­teppet med en
gang.
– Dette er høydepunktet, ser du
det? Sier Terje som kjenner Per
Lars godt. 60-åringen lyser opp
og blir ivrig etter å finne akkurat
den knuten han festet til teppet for
over ett år siden. Han skrev navnet
sitt på det. Han stopper opp, ser og
kjenner på stoffremsa. Lyser opp
og tenker. Han er tydelig tilfreds.
– Dette var verdt hele turen,
smiler Terje.
sansekirken
Over fjellet til
I Tomaskirken henger ”fellesskapsteppet”. Det er laget av tøyremser hvor hver enkelt har
skrevet inn en hilsen eller bønn. Per Lars Sikko dro fra Bergen for å sjekke sitt bidrag.
Tekst og foto: Elisabeth Moe
Stiftelsen Signo, Postboks 100 Nordstrand, 1112 Oslo
signo.no - tomaskirken.no - signobutikken.no
facebook.no/stiftelsensigno - twitter.com// tiftelsensigno
1...,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,38-39 40
Powered by FlippingBook