MagaSigno 2014 - page 4-5

Maga
S igno 201 4 - side 4
Maga
S igno 201 4 - side 5
Lærer morsmål
tegn
for tegn
S
ilje Sande sitter foran speilet
i stua. Hun snakker med
seg selv og forteller om
da kusine Guri var på besøk. En
sammenhengende lydflom av
vokaler og små sangfraser gjør at
den lyse stemmen hennes bærer
gjennom rommet. Silje er fem
år og har Downs syndrom. Ennå
snakker hun kun med enkeltord.
Mye er vanskelig å forstå. Men
til Siljes utydelige ordflom er det
tegnspråk som er nøkkelen.
For et halvt år siden var hun
tunghørt, noe som ikke er uvanlig
hos barn med Downs syndrom.
I juni fikk hun satt inn dren. Nå
hører hun bedre og kan forstå
mamma Åse når hun roper fra
kjøkkenet. Men som regel roper
de ikke til Silje, familien Sande på
fire som bor i Ringsaker kommune
i Hedmark. Mamma Åse klapper
Silje på skulderen, og bruker
tegnspråk. Silje nikker. ”Å-ja.”
I fjor høst dro Silje og familien på
kurset «Se mitt språk» hos Signo
skole- og kompetansesenter i
Andebu. Det var der de fikk fart på
tegnspråket.
– Silje var trygg fra dag én. De
ansatte hos Signo satte seg ned, så
henne, tegnet til henne. Jeg husker
at hun sprang nedover gangen og
alt var greit, forteller Åse Sande.
Vanskelig språk
De fleste med genfeilen Downs
syndrom utvikler seg saktere
enn barn på samme alder. Ofte
er hørselen nedsatt og de er
slappe i muskulaturen. Det gjør
det vanskelig for mange å lære
å snakke og få forståelsen av
språket.
– Silje har store kommunika­
sjons­vansker, hun er svært
forsinket i språk­utviklingen sin.
Men vi ser at Silje forstår og
husker bedre hvis ting blir
Silje er fem år og har Downs syndrom. For henne er det tegn
som gjør at uforståelige setninger fra mammas munn blir til
ord og mening.
Tekst: Camilla Wiik Foto: Sigmund Woie Aarhaug
”Vi ser at Silje forstår og
husker bedre hvis ting
blir forklart visuelt.”
- Åse Sande, mor
1,2-3 6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,...40
Powered by FlippingBook