MagaSigno 2014 - page 6-7

Maga
S igno 201 4 - side 6
Maga
S igno 201 4 - side 7
forklart visuelt enn hvis hun bare
hører, forklarer mor.
Pappa Harald og mamma Åse
forstod tidlig at det var viktig
å bruke tegnspråk til Silje. I
begynnelsen trodde de kommunen
hadde kunnskap og ressurser
til å hjelpe dem med Siljes
språkutvikling. Men de oppdaget
fort at det ikke var tilfellet.
– Vi skjønte at det måtte mer til
enn det kommunen kunne tilby,
sier Harald Sande.
Et kurs med åtte kvelder i
barnehagen for å lære tegn var bra,
men ikke godt nok.
– Jeg vet ikke hvor mange
ganger jeg har sagt til Silje: «gi
meg foten din», for å få på henne
skoene. Hun forstod meg ikke,
hørte meg ikke, skjønte ikke
sammenhengen. Men så fort jeg
gjorde tegnet for å ta på sko, så
kom foten, forteller Åse.
Lydflom
For Silje er det vanskelig å forstå
at alle lydene som kommer ut av
munnen på foreldrene og broren
Sindre på ni år, er ulike ord. Hele
setninger blir for vanskelig. Derfor
bruker familien nå norsk med
tegnstøtte. De tegnsetter flere og
flere ord i setningene, så Silje skal
forstå at hvert enkeltord har hver
sin betydning.
Mamma Åse bestemte
seg for å ta en sertifisering
i Karlstadmodellen, en
språktreningsmodell mye brukt
blant annet for barn med Downs.
Slik kunne hun veilede barnehagen
og de andre i Siljes liv. Den første
konferansen gjorde et sterkt
inntrykk.
– Det er den viktigste
forelesningen jeg har vært på i hele
mitt liv, sier hun.
Signokurs
Så fikk hun høre om Signo
skole- og kompetansesenter i
Andebu, hvor de både under­viste
i tegnspråk og hadde spesial­
kompetanse på barn med spesielle
utfordringer.
– Da kastet vi oss rundt, og vi
kom med ganske kjapt, forteller
Åse.
«Se mitt språk» er et opp­
lærings­program for foreldre som
har hørselshemmede barn Enkelte
av barna er hørsels­hemmede, noen
har Downs eller andre utfordringer
som gjør at de trenger norsk med
tegnstøtte.
Storebror Sindre er også med
på kurset. I én uke av gangen bor
familien på Signo-gården i Andebu,
får undervisning og blir kjent med
andre familier i deres gruppe.
Tilpasser undervisningen
Kurset er et tegnspråkkurs,
men Signo tilpasser kurset til det
nivået foreldrene er på. Det at hele
familien kan reise sammen og
lære, er spesielt viktig og bra.
– Vi kan ikke reise fra Silje en
hel uke, det er bare vi som kan
tegn godt nok til at hun kan
kommunisere godt og nært. Skal vi
på kurs uten Silje en hel uke? spør
mamma Åse.
– Det er uaktuelt.
Begge foreldrene er opptatt av at
ordene i FNs barnekonvensjon og
i opplæringsloven ikke bare skal
være ord og tomme meninger.
– Disse barna er like viktige
som andre. De skal også få et
språk, og det kjemper vi for.
Uten språk blir du ikke inkludert i
samfunnet, da kan du ikke delta
på den måten som er nedfelt i
menneskerettighetene, sier Åse
Sande.
Familien jobber for at alle rundt
Silje skal kunne snakke med
henne.
– Silje faller lett ut i sosiale
sammenhenger, men hvis vi setter
oss ned med henne, bruker tegn,
forklarer og inkluderer, så tar hun
initiativ og blir en helt annen jente,
sier Åse.
Inkludert
Familien føler at de blir tatt på
alvor hos Signo. Det at storebror
Sindre også får være med på
kurset, betyr mye.
– Hvis Silje skal få en hverdag
der hun er inkludert, så må hun ha
en bror som forstår hvor viktig det
er med tegn, og det lærer Sindre
på Signo. Han blir også kjent med
andre storesøsken til barn med
Downs og andre utfordringer. Han
ser tidlig at han ikke er alene, sier
mor.
– De blir stolte av småsøsknene
sine, utfyller pappa Harald.
– Jeg vil at Silje skal få regien
over eget liv, at hun skal være
til nytte og få en egen jobb. Til
det trenger hun språk. Selv skal
hun få velge hvilket språk hun vil
bruke, om det er tale, tegn eller
begge deler. Jeg tror at hun alltid
vil trenge tegn for å forstå og lære
bedre, men det skal ikke være en
selvfølge at hun ikke skal kunne
gjøre nytte for seg eller delta. Vi
må forvente av henne, ikke sette
stengsler i veien for hva hun kan
lære, avslutter mamma Åse.
”Jeg vil at Silje skal få
regien over eget liv. Til
det trenger hun språk”
- far
Silje sitter foran speilet og
snakker med seg selv.
Sindre er en bror som forstår
hvor viktig det er med tegn.
1,2-3,4-5 8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,...40
Powered by FlippingBook