MagaSigno 2014 - page 12-13

Maga
S igno 201 4 - side 12
Maga
S igno 201 4 - side 13
D
et lyser arbeidsglede
av Mahammed Yusuf
Hassan (22), der han står
blant bilglassene på Ruterknekt
i Oslo. I det store lagerlokalet
jobber fem menn tett sammen
hver dag. De tar opp bestillinger,
henter, pakker og leverer.
For Mahammed har det ikke
alltid vært slik, og det var heller
ingen selvfølge at han skulle
oppleve arbeidsglede og tilhørighet
på en arbeidsplass.
Ventetid
Stadig flere innvandrere kommer
til Norge og har behov for hjelp til
å komme seg ut i jobb fordi de har
en hørselshemning.
– Det er ille, men vi har over
ett års ventetid på enkelte
tiltak. Mange er så nedkjørte
at de trenger å få ryddet i livet
sitt på flere områder før de kan
gå videre. Når de får hjelp fra
Voksenopplæringa til å forstå
samfunnet og språket, hjelp
fra psykiatrien til å bearbeide
eventuelle traumer og blir intigrert
i tegnspråkmiljøet hos oss, kan vi
sammen arbeide mot deltagelse
i samfunnet, skole og arbeidsliv.
Vi må bruker litt mer tid når man
trenger flere tolker, gjerne på
jobben
Nav. Der møtte han Iselin Jensen,
arbeidskonsulent.
Hun er også døv, og hennes
morsmål er tegnspråk.
Mahammed var umotivert. Rett
fra videregående visste han ikke
hva han skulle gjøre med livet sitt.
Han glemte avtaler, kom for sent
til møter og hadde problemer med
å følge Signo Rycons opplegg med
jobbpraksis. En periode var han
lærling i en utstyrsforretning. Der
trivdes han ikke.
– Det var vanskelig å forstå
kundene når de kom og spurte
meg om ulike ting, forklarer
Mahammad.
Sett og forstått
Han ble syk og var borte fra
jobben en periode. Senere sluttet
han.
I samtaler med Jensen endret
han stadig mening om hva
Mohammad (t.v), sammen med sjefen Espen Anders
Bjerkås, Muharrem Shehu, Haakon H. Skaate og Dana I.
Kurdi og de andre kollegaene på Ruterknekt.
Svein Garden, daglig leder
på Signo Rycon AS
”Når kommunikasjonen
faller på plass, kommer
tryggheten og mange
vokser når de forstår
språk og får en
tilhørighet.”
Svein Garden
flere språk for å få kommunisert
skikkelig, sier Svein Garden.
Han er leder på Signo Rycon
AS, en arbeidsmarkedsbedrift for
hørselshemmede i Oslo. De er
blant de beste i Oslo til å få de som
benytter tiltakene i fast arbeid. I
2013 gikk 42 prosent av deltakerne
i «Arbeid med bistand» videre til
fast arbeid.
Garden merker stor på­
gang av fremmedspråklige
hørselshemmede.
– Mange av dem har verken
tegnspråk eller har lært seg å lese
eller skrive. De er analfabeter.
På flukt
Mahammed er opprinnelig
fra Somalia. Da gutten var 10 år
gammel bestemte foreldrene seg
for å forlate landet. Det var for
utrygt og urolig. Sammen med fem
søsken satte foreldrene kursen
mot Norge. For faren og to søsken
gikk reisen via Syria. Mahammad
kom til Norge i 2001 med mor og
to søstre. Faren og de to andre kom
året etter.
– Jeg husker ikke så mye fra da
jeg bodde i Somalia, bare at det
var krig, kaos og mye bråk. Jeg
var mest hjemme med mamma
og pappa. Vi hadde vårt eget
tegnspråk, så vi kommuniserte bra.
forstod jeg hva som ble sagt
rundt meg, jeg fikk venner, dro på
kino, gikk på fest og spilte fotball.
Kommunikasjon er ekstremt viktig.
Usikker fremtid
Mahammad har utdannelse
innen byggfag og IKT, men
etter videregående var han
usikker på hva han skulle gjøre.
Det var vanskelig å få jobb,
fritidsaktiviteter tok mye av
tiden og etter hvert ble han
introdusert for Signo Rycon via
Familien havnet på asylmottak
på Nesbyen, så til Lillehammer og
videre til Oslo i 2005. Skolegang
i Norge var ikke lett for en døv
innvandrergutt som ikke kunne
lese og skrive. Han hadde bare
det hjemmelagde tegnspråket. I
Lillehammer fikk han tolk, men det
var vanskelig å lære det norske
tegnspråket.
Da han flyttet til Oslo ble det
annerledes.
– Jeg traff andre døve og
oppdaget at det var mange som
kunne tegnspråk. Det var som
å komme til døveland. Plutselig
han ville jobbe med. Kanskje
datateknologi? Eller lager? Eller…
Direkte kommunikasjon,
respekt, tid og tett oppfølging er
suksessfaktorer hos Signo Rycon
AS.
– Det skapes rom for gjensidig
dialog når deltakeren opplever at
han blir sett og forstått på sitt eget
språk, forklarer Jensen.
Arbeidsglede
Svein Garden mener Signo Rycon
AS bidrar med mer enn effektive
programmer og gode resultater.
– Vi ønsker å skape arbeidsglede.
Mange innvandrere som
kommer hit har vært i Norge i
flere år, de er flinke til å skjule
hørselshemningene sine. De kan
sitte på introduksjonsprogrammet
for innvandrere i opptil tre år
uten å få med seg noen ting.
Noen er analfabeter og de har
Tekst: Camilla Wiik Foto: Sigmund Woie Aarhaug
Mahammad fikk
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11 14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,...40
Powered by FlippingBook