MagaSigno 2014 - page 14-15

Maga
S igno 201 4 - side 1 4
Maga
S igno 201 4 - side 15
å finne seg en jobb. Etter det
hjalp jeg ham med den praktiske
tilretteleggingen, forteller Iselin.
Mohammad spilte på fotballaget
«Oslo døve». Der møtte han
lagleder Muharrem Shehu (30).
Muharrem jobber på Ruterknekt i
Oslo, en bedrift som selger bilglass.
Han hjalp Mahammed å få en tre
måneders prøveperiode.
Muharrem er tunghørt og bruker
tegnspråk i tillegg til talespråk. Det
hjelper Mahammed at det er en
annen på arbeidsplassen som også
bruker tegn.
– Mahammed har skikkelig fokus
på det han skal gjøre, forteller
Muharrem.
Daglig leder Espen Andersen
Bjerkås sier han sjeldent tenker på
at han har en arbeidstaker som har
en hørselshemning.
– Vi kommuniserer godt, ikke
bare snakker vi om jobb heller, det
går i vanlige hverdagsting også,
forteller han.
Mahammed er veldig takknemlig
overfor Muharrem for alt han
hjelper ham med.
– Muharrem forteller meg mye
om hvordan det skal være på
jobben, jeg har lært så mye av
ham, sier Mahammed.
Presis, grundig og flink
Mahammed har funnet seg godt
til rette. Gutta forteller at han alltid
møter på jobb, han er presis og
gjør de fleste arbeidsoppgavene
de andre gjør. Når han skal
ringe og bestille transport eller
ha kundekontakt bruker han
tolketjenesten fra Nav. Han har fått
ikke tegnspråk fra hjemlandet.
Tegnspråkkompetansen hos Nav er
mangelfull og stønader blir stadig
utvidet uten at personene kommer
seg videre. Mange blir sterkt
deprimerte, forteller daglig leder
Svein Garden.
Han mener hørselsscreening når
de kommer til Norge ville hjulpet
mange.
– Når kommunikasjonen faller
på plass, kommer tryggheten og
mange vokser når de forstår språk
og får en tilhørighet. For at denne
gruppen skal bli integrert i det
norske samfunnet, må de først
integreres i det norske døvemiljøet,
forklarer Garden.
Hilde Astrup, avdelingsleder for
produksjonsavdelingen på Signo
Rycon, sier at mange mangler både
skriftspråk og tegnspråk.
– Da er starten krevende. De har
ingenting å basere språket sitt på.
Enkelte ganger må vi begynne helt
enkelt med å telle. Det er veldig
ufordrende, men vi bruker mye
visualisering, sier hun.
Fotball ble løsningen
For Mohammad ble fotballen
nøkkelen til en god arbeidsplass.
– Jeg oppfordret Mahammed
til å bruke sitt eget nettverk for
Engler på nettet
Vestfold:
I Signobutikken flyr
englene lavt. Den nyåpnede
nettbutikken selger unike
produkter laget av Signos døve
og døvblinde brukere på Signo
Grantoppen AS i Andebu. Før
kunne disse kun kjøpes i Signos
butikk Vevkroken i Andebu
sentrum. Glassenglene er
håndlaget, det samme er
skinnvesker, sjal, fuglekasser og
fuglebrett. En sekk med ved
kjøpt i Signobutikken gir dobbel
varme – i tillegg til å varme
bidrar kunden til å holde liv i
viktige arbeidsplasser.
Vareutvalg og volum begrenses
av hvor lang tid det tar å lage
produktene – varene er
eksklusive! Signobutikken er et
pilotprosjekt i Signo. Flere av
virksomhetene har produkter
som skal inn i varehyllene på
sikt.
Mohammad bruker en iPad og tolke­tjenesten fra Nav når
han har kundekontakt eller skal bestille transport.
Alind fikk
jobb-pris
Bergen:
Alind M Haji Reshavay
fikk «Blikkprisen 2012» av Fana
Blikk AS bare halvannet år etter
at han hadde startet å jobbe
der. Prisen går til en som
utmerker seg positivt og har
lite fravær. 23-åringen fra
Kurdistan er døv og har bistand
fra Signo Dokken AS i Bergen
og kom seg ut i arbeidslivet
gjennom tiltaket Arbeidspraksis
i skjermet virksomhet (APS).
– Attføringsavdelingen har
skaffet og tilrettelagt jobben
for meg, og tolkene har stilt
opp når jeg har behov for det. I
begynnelsen brukte jeg dem i
lunsjen. Det har blitt mindre av
det etter hvert som jeg har blitt
tryggere på miljøet. Og nå kan
sjefen min og to andre en del
tegnspråk, sier Alind.
Alind M Haji Reshavay
en iPad og snart skal Ruterknekt
få installert et vibrerende
alarmsystem slik at det skal bli
lettere å varsle Mahammed om
brann eller andre viktige ting.
– Flinke folk vokser ikke på trær,
vi har hatt mye gjennomtrekk av
arbeidstakere her på Ruterknekt.
Jeg har insistert på at Mahammed
skulle få fortsette å jobbe her, og
nå skal jeg fortsette å kjempe slik
at han kan få fast jobb, forteller
Ruterknektsjef Bjerkås.
– Jeg ønsker å bli her lenge,
etter hvert vil jeg kanskje få råd
til å kjøpe meg en leilighet og
kanskje får jeg en kone en dag
også, avslutter Mahammad Yusuf
Hassan.
20 år med arbeidsglede
Signo driver ulike arbeids­
markedstiltak på oppdrag fra Nav.
Tiltakene er Varig tilrettelagt
arbeid (VTA) basert på uføre­
pensjon. I tillegg har vi andre tiltak
basert på arbeidsavklarings­
penger. AB (Arbeid med bistand)
og APS (arbeidspraksis i skjermet
virksomhet).
Arbeidsdirektoratet ba oss om å
opprette varig tilrettelagt tilbud til
denne forsømte målgruppen som
hadde falt utenfor HVPUreformen
i 1994. Tilbudene skulle etableres i
Andebu, Oslo og Bergen og være
landsdekkende. Et arbeidstilbud til
tegnspråkbrukere fra hele landet
er det bare Signo som gir.
Vi driver tilbudene i tre fylker;
Oslo ved Signo Rycon AS, Vestfold
ved Signo Grantoppen AS og
Hordaland ved Signo Dokken AS
”Jeg har insistert på at
Mahammed skulle få
fortsette å jobbe her, og
nå skal jeg fortsette å
kjempe slik at han kan
få fast jobb.”
Espen Anders Bjerkås
”Starten er krevende.
Enkelte ganger må vi
begynne helt enkelt
med å telle.”
Hilde Astrup
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13 16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,...40
Powered by FlippingBook